Branding – na czym polega i jak go wykorzystać przy budowaniu firmy? 

Opublikowano: 27.07.23Marketing

Współczesny rynek biznesowy stawia przed przedsiębiorcami wiele wyzwań ze względu na dynamiczne zmiany technologiczne i rosnącą konkurencję. Kluczowym aspektem staje się więc przyciągnięcie uwagi klientów i budowa silnej marki, z którą odbiorcy będą czuli więź. Proces brandingu nabiera więc szczególnego znaczenia. 

Z poniższego artykułu dowiesz się: 

  • Co to jest branding? 
  • Jakie korzyści płyną z brandingu? 
  • Jak zaplanować strategię brandingową? 

Branding – budowanie świadomości marki 

Branding to marketingowa technika, która pomaga budować świadomość marki wśród potencjalnych klientów i nabywców. Polega na przedstawieniu firmy, marki, produktu lub usługi w pozytywnym świetle, uwypukleniu jej zalet na tle konkurencji i tworzeniu więzi z odbiorcą.

W ramach tego szerokiego zagadnienia wyróżnić możemy między innymi budowanie świadomości marki, branding produktu, personal branding czy employer branding.  

Strategia marketingowa związana z brandingiem dotyczy między innymi aspektów wizualnych, określenia wartości marki i jej misji czy działań reklamowych w różnych przestrzeniach (na przykład w mediach społecznościowych). 

Korzyści płynące z brandingu

Umiejętnie zaplanowana strategia marki dostarczy firmie wiele korzyści, wpływających na jej rozwój, konkurencyjność i długofalowy sukces na rynku. Oto pięć podstawowych korzyści, które zyska przedsiębiorstwo dzięki efektywnie zarządzanemu procesowi nastawionemu na wyróżnienie marki: 

  1. Rozpoznawalność – konsekwentnie budowany wizerunek marki sprawia, że firma staje się rozpoznawalna wśród swojej grupy docelowej. Rozpoznawalność przekłada się z kolei na większą szansę, że potencjalny klient wybierze właśnie nasz produkt lub usługę, a nie skorzysta z oferty konkurencji.  
  2. Zaufanie i lojalność klientów – silna marka kojarzona z jakością produktów lub usług, wartościami i pozytywnymi działaniami wobec klientów buduje zaufanie grupy docelowej. Dzięki temu wzrasta lojalność odbiorców, którzy na bazie swoich doświadczeń mogą polecać markę innym osobom. 
  3. Konkurencyjność – umiejętne działania w zakresie promowania wizerunku marki, produktów i usług sprawiają, że wyróżniamy się na tle konkurencji. Dzięki temu firma jest w stanie odnieść sukces nawet w sytuacji, gdy rywalizuje na rynku z wieloma innymi podmiotami. 
  4. Podniesienie wartości firmy – silna marka ma potencjał podniesienia wartości całej firmy. Gdy marka jest dobrze postrzegana przez klientów, opinię publiczną i inwestorów, rośnie wartość aktywów przedsiębiorstwa, a może to także wpłynąć na polepszające się wyniki finansowe. 
  5. Ekspansja i dywersyfikacja – działania brandingowe mogą przełożyć się również na wzrost wielkości Twojej firmy oraz jej ekspansję na nowe rynki. Właściwe kreowanie marki daje pewność, że firma będzie rozpoznawalna w nowych obszarach działalności, a potencjalni klienci chętniej jej zaufają. 

Jak zaplanować proces brandingu? 8 kroków 

Zaplanowanie strategii brandingowej wymaga skrupulatnego podejścia i szczegółowego przemyślenia kroków, które w jej ramach będą podejmowane. Od czego zacząć i jak rozwijać strategię?  

1. Analiza rynku i konkurencji  

Przed podjęciem wszelkich działań niezbędne będzie przeanalizowanie sytuacji rynkowej Twojej branży. Sprawdź jakie panują obecnie trendy, jakie preferencje mają Twoi potencjalni klienci i w jaki sposób komunikują się konkurencyjne firmy.  

2. Określenie celów  

Zdefiniuj jakie chcesz osiągnąć cele dzięki kampanii brandingowej. Dzięki określeniu celów skoncentrujesz swoje wysiłki na konkretnych wynikach. Strategia może obejmować na przykład zwiększenie rozpoznawalności marki, budowę więzi z klientami, zwiększenie ich lojalności lub pozycjonowanie w określonym segmencie rynku. 

3. Definiowanie tożsamości  

Określ jakie wartości reprezentuje Twoja firma, co ją wyróżnia na rynku, jaka jest jej misja i pomysł na rozwój. Tożsamość marki powinna iść w parze i pokrywać się z tymi wartościami, by do odbiorców docierał spójny wizerunek dotyczący marki i organizacji. 

4. Identyfikacja wizualna  

Przy tworzeniu logo i elementów graficznych związanych z marką dobierz taką kolorystykę i czcionkę oraz efekty wizualne, które będą odzwierciedlać tożsamość marki. Identyfikacja wizualna na każdym szczeblu powinna być spójna, czytelna i łatwo rozpoznawalna.  

5. Komunikacja i storytelling  

Opracuj narrację, która będzie opowiadać w przystępny sposób o historii Twojej marki i misji firmy. Warto skupić się na emocjonalnym oddziaływaniu na klientów i nawiązywaniu z nimi trwałej więzi.  

6. Wybór kanałów marketingowych 

Określ które kanały marketingowe najbardziej pasują i są najczęściej używane przez Twoją grupę docelową. Do komunikacji możesz wykorzystać na przykład strony internetowe, social media czy reklamę telewizyjną lub prasową. 

7. Dbanie o doświadczenie klienta  

Zadbanie o pozytywne doświadczenia i potrzeby klientów w kontakcie z Twoją marką przyczyni się do budowania lojalności. Sprawdź więc jak Twoi klienci doświadczają marki na różnych etapach interakcji i wprowadź korekty, jeśli zajdzie taka potrzeba. Badanie może odbyć się na przykład w formie anonimowej ankiety internetowej.  

8. Monitorowanie i analiza wyników 

Po wprowadzeniu strategii, regularnie monitoruj skuteczność działań brandingowych. Analizuj wyniki sprzedaży, rozpoznawalności marki oraz zaangażowania i lojalności klientów. Dzięki temu dostosujesz kampanię do potrzeb firmy i zoptymalizujesz jej efektywność. 

Branding to nie tylko logo, slogan czy system identyfikacji wizualnej. To kompleksowa strategia, angażująca emocje, kreująca tożsamość i opowiadająca unikalną historię firmy. Umiejętne wykorzystanie brandingowego potencjału pozwoli organizacji wyróżnić się na tle konkurencji, zbudować bazę lojalnych klientów i osiągnąć długotrwały sukces na rynku. 

Nie zapomnij o udostępnieniu artykułu!
FacebookTwitterMessengerLinkedIn

Related articles

Wypróbuj bezpłatnie Firmao