Jak sprawdzić odebrane i wysłane wiadomości e-mail? - System CRM i oprogramowanie WMS Firmao

Jak sprawdzić odebrane i wysłane wiadomości e-mail?

W systemie Firmao mamy możliwość sprawdzenia wiadomości email „Odebrane” i „Wysłane” na kilka sposobów.


Sprawdzenie wiadomości email za pomocą filtrów

Pierwszym sposobem jest sprawdzenie wiadomości email za pomocą filtrów dla wiadomości email. W tym celu klikamy moduł „Wiadomości email”, który znajdziemy w menu głównym.


Po lewej stronie mamy dostęp do filtrów, które wyświetlimy po naciśnięciu ikony trzech linii.

Dzięki filtrom możemy m.in.:

  • zdefiniować, z której skrzynki mają być wyświetlane maile (Kopie robocze, Odebrane lub Wysłane);
  • wybrać konkretne konto e-mail, którego dotyczą wiadomości;
  • ustawić, aby system nie wyświetlał nam wiadomości od konkretnych nadawców;
  • ustawić, aby system wyświetlał bądź nie wyświetlał wiadomości z konkretną Etykietą (np. Spam).

W celu zapisania ustawionego filtra klikamy na dole przycisk „Zapisz” oraz definiujemy jego nazwę, np. „Odebrane — Max”.


Jak odnaleźć zapisany filtr?

Wystarczy, że klikniemy strzałkę obok nazwy modułu „Wiadomości email”. Pod pozycją „+ Nowy email” ukażą nam się wszystkie domyślne i dotychczas zapisane filtry.


W taki sposób możemy indywidualnie dostosowywać i zapisywać filtry w dowolny dla nas sposób. Możemy także ustawić, aby dany filtr wyświetlał nam się od razu po kliknięciu modułu „Wiadomości email”. W tym celu klikamy strzałkę w dół po prawej stronie modułu „Wiadomości email”, a następnie klikamy prawym przyciskiem myszy na nazwę danego filtru. Z rozwijanej listy zaznaczamy pole „Ustaw jako domyślny”.


Sprawdzenie wiadomości w szczegółach konta email

W celu sprawdzenia wiadomości w szczegółach konta email klikamy w strzałkę, którą znajdziemy po prawej stronie modułu „Wiadomości email”. Spowoduje to rozwinięcie się listy. Wybieramy pozycję „Konta”.


Na ekranie wyświetli nam się widok listy ze wszystkimi kontami, do których mamy dostęp. Następnie klikamy nazwę konta powiązanego z wiadomościami, które chcemy sprawdzić.


Wyświetli nam się widok szczegółów wybranego przez nas konta. Uzyskamy również dostęp do zakładek, które znajdziemy poniżej szczegółów konta e-mail. Zakładka „Odebrane” pokaże nam wszystkie wiadomości, w których jesteśmy odbiorcą, a „Wysłane” — w których jesteśmy nadawcą.


Z poziomu obu zakładek możemy również wysłać wiadomość e-mail. Nadawcą automatycznie będzie konto, które wcześniej wybraliśmy. W tym celu klikamy przycisk „Nowy email”.


Wskazówka: Informacje na temat tego, jak wysłać wiadomość e-mail znajdziemy w instrukcji „Tworzenie wiadomości e-mail”.

O tym piszemy w artykule:

Wypróbuj bezpłatnie demo Firmao


Mam kod polecający
Zakładając konto akceptujesz regulamin systemu Firmao. Pełny cennik naszych usług.


Umów się na prezentacjępreview