Historia systemów ERP

Opublikowano: 30.09.21WMS

System ERP, podobnie jak każda nowatorska myśl technologiczna i pomysł usprawniający, przeszedł znaczną ewolucję. W latach sześćdziesiątych XX w. pojawiły się aplikacje, które można uznać za protoplastę dzisiejszego ERP, bez którego nie mogłoby prawidłowo i optymalnie (w stosunku do swoich możliwości) funkcjonować żadne współczesne przedsiębiorstwo.

Ewolucja systemu

W latach 60-tych ubiegłego wieku produkcja wielu zakładów zorganizowana była zupełnie inaczej, niż dzieje się to współcześnie. Producenci, aby zapewnić sobie konkurencyjność i możliwości produkcyjne skupiali się na posiadaniu możliwie dużych zapasów, dzięki czemu mogli sprostać nieoczekiwanym zamówieniom. Aby sprawnie zarządzać tak dużymi stanami magazynowymi, stworzone zostały pierwsze systemy komputerowe ułatwiające to zadanie. IC (Inventory Control), czyli kontrola zasobów, to początkowo proste aplikacje, które znacznie usprawniały zarządzanie gospodarką magazynową.

Systemy ERP w latach 70-tych

W latach 70-tych XX wieku okazało się, że posiadanie dużych zasobów generowało niepotrzebnie duże koszty. Jednoczesny rozwój technik informatycznych pozwolił rozwiązać ten problem poprzez stworzenie pierwszych systemów MRP (Manufacturing Resource Plannig) służących do planowania zapotrzebowania materiałowego. Systemy te umożliwiały obliczenie zapotrzebowania, na materiały odpowiadające nadrzędnym planom produkcyjnym. Pozwoliło to znacznie zmniejszyć przestrzenie magazynowe i tym samym zredukować koszty ich utrzymania. Wyposażenie prostych IC w nowe funkcjonalności pozwalające na podstawie realnych stanów magazynowych sterować procesem zamówień, modyfikować je w razie potrzeb i realizować złożone zamówienia, doprowadziło do powstania pierwszych systemów MRP.

Lata 80-te XXw.

Lata 80-te to kolejny etap rozwoju istniejących systemów MRP. Z uwagi na ich upowszechnienie oraz obniżenie kosztów wdrożenia, systemy stawały się coraz bardziej popularne. W kolejnym etapie wdrożono w nich funkcjonalność, łączącą przesunięcia zapasów z procesami finansowymi. Doprowadziło to do powstania nowej generacji oprogramowania, którym były systemy MRP II. Łączyły one system księgowości finansowej z systemem zarządzania materiałowego. Dzięki temu możliwe było planowanie zapotrzebowania materiałowego z uwzględnieniem zdolności produkcyjnych oraz jednoczesne generowanie powiązanych z tym zestawień finansowych, obrazujących w przejrzystej formie stan realizacji planu produkcji. Zestawienia takie wskazywały również możliwe działania korygujące realizację zagrożonego planu produkcji.

Lata 90-te przyniosły dalszy dynamiczny rozwój technik komputerowych. Dzięki ich niesamowicie szybkiemu rozwojowi możliwe stało się rozwijanie systemów MRP II w kierunku objęcia zarządzaniem wszystkich zasobów przedsiębiorstwa. Do rozwijanych systemów wdrażano kolejne moduły, takie jak zarządzanie projektami, przechowywanie informacji czy system komunikacji. Wzbogacony w ten sposób system MRP II powoli przerodził się we w pełni funkcjonalny system, do zarządzania całym przedsiębiorstwem produkcyjnym. Współcześnie znany nam system ERP. Możliwości jakie dają obecnie te systemy nie sposób przecenić.

Dzięki scentralizowanej i poddanej specjalistycznej analizie informacji, zarządzanie skomplikowanym tworem, jakim jest współczesne przedsiębiorstwo, stało się znacznie prostsze, a jednocześnie bardziej efektywne. System jest tak skonstruowany, by wyszukiwać nieefektywne procesy, podpowiada również jakie działania należy wdrożyć, aby usprawnić i zoptymalizować proces, zarówno pod względem wydajności, jak i opłacalności. Dzięki takim narzędziom, praca całego przedsiębiorstwa staje się płynnie działającą, wydajną maszynerią. Co ważne, system pozwala śledzić nawet drobne odstępstwa od założeń, a co za tym idzie, daje czas na reakcję korygującą nieprawidłowość, zanim jej skutki staną się poważne.

Obecnie jesteśmy świadkami dalszego rozwoju systemów ERP. Jest to nowy standard o nazwie ERP II. Jego główne założenie to praca w sieci, również z wykorzystaniem Internetu. Dzięki temu systemy pozwalają na wygodny dostęp za pośrednictwem przeglądarek internetowych oraz tworzenie serwisów internetowych dla klientów i kontrahentów.

System ERP dziś

Dziś ERP stanowi wyposażenie większości przedsiębiorstw. Co ciekawe, rośnie jego zastosowanie nawet w małych firmach. Z badań jasno wynika, że klientów interesuje najbardziej panel narzędzi planowania oraz zaawansowane działanie SCM (Supply Chain Management). Olbrzymie zainteresowanie nowymi narzędziami ERP obserwowane jest w branży transportowej, gdzie planowanie stanowi podstawę działania. Klienci wykazywali też olbrzymie nadzieje, z przystosowaniem systemu ERP, wobec nowego obowiązku składania jednolitego pliku kontrolnego.

System ERP Firmao

Zachęcamy do zapoznania się z naszym systemem ERP Firmao i założenie darmowego konta.

Author Avatar Damian Janicki

Customer Success Manager. Ekspert z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze klienta. Firmao nie ma przed nim tajemnic. Dzięki ciągłej pracy z klientami, doskonale wie przed jakimi problemami stają firmy bez odpowiedniego oprogramowania.

Nie zapomnij o udostępnieniu artykułu!
FacebookTwitterMessengerLinkedIn

Related articles

Wypróbuj bezpłatnie Firmao