Badania mówią jasno: CRM to zysk!

Opublikowano: 05.06.19CRM
Badania mówią jasno: CRM to zysk!

Czy wiesz, że CRM to zysk? Zarządzanie Relacjami z Klientami (z ang. Customer Relationship Management, CRM) ma wiele znaczeń, jednak na potrzeby tego wpisu skupiono się głównie na narzędziach informatycznych, które mają wspomagać działalność przedsiębiorstwa zgodnie ze strategią ukierunkowana na klienta.

Jednocześnie jednak strategia ta ma być skorelowana z celami biznesowymi. Dzięki temu CRM automatyzuje procesy wewnątrz firmy, które bezpośrednio wpływają na trzy ważne dla każdego przedsiębiorcy kwestie: czas, jakość oraz zysk.

Systemom informatycznym stawia się określone wymagania, które można podzielić na dwie podstawowe grupy, tj. wymagania funkcjonalne oraz niefunkcjonalne. Pierwsze z nich są żądaniami co do samego sposobu działania systemu z punktu widzenia zwykłego użytkownika. Można więc wymienić między innymi:

 1. Możliwość gromadzenia, przeglądania, modyfikowania danych, głównie o kontrahentach.
 2. Możliwość utrzymywania aktywnego kontaktu z klientami.
 3. Usprawnienie działania obsługi klientów.
 4. Możliwość przypisywania kontrahentom osób odpowiedzialnych za ich obsługę.
 5. Zautomatyzowanie przepływu dokumentów i danych pomiędzy pracownikami.
 6. Obsługa centrów telefonicznych.

Wymagania niefunkcjonalne to m.in. stworzenie systemu w takiej technologii, aby uniemożliwić dostęp do informacji dla nieupoważnionych osób.

Badania IDC Cap Gemini szacują, że w ciągu 2 lat od wdrożenia CRM:

 • 32% firm zanotowało wzrost poniżej 10%,
 • 44% firm zanotowało wzrost od 10% do 20%,
 • 24% firm zanotowało wzrost powyżej 20%.

Okres zwrotu kosztów wdrożenia:

 • dla 17% przedsiębiorstw był mniejszy niż 12 miesięcy,
 • dla 44% oscylowało pomiędzy 12 a 24 miesiące,
 • 39% przedsiębiorstw miało okres zwrotu powyżej 24 miesięcy.

Badania mówią jednoznacznie. Wdrożenie CRM procentuje zyskami. Skoro więc systemy informatyczne są dobrym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw, to dlaczego Ty masz tego nie spróbować w swojej firmie?

Firmao oferuje dobrze przygotowany i zoptymalizowany system w kilku wariantach. Co najważniejsze, możesz przetestować go przez 14 dni absolutnie za darmo, bez ponoszenia żadnych kosztów. 

Author Avatar Łukasz Magierowicz

Key Account Manager. Wspiera klientów w procesie wdrożenia i konfiguracji systemu Firmao. Posiada rozległą wiedzę na temat systemów CRM. Współpracuje z klientami, aby zrozumieć ich potrzeby i pomóc w dostosowaniu system do ich specyficznych wymagań.

Nie zapomnij o udostępnieniu artykułu!
FacebookTwitterMessengerLinkedIn

Related articles

Wypróbuj bezpłatnie Firmao