Employer branding – budowanie wizerunku dobrego pracodawcy 

Opublikowano: 27.07.23Biznes

Pozyskanie i zatrzymanie utalentowanych pracowników stało się jednym z największych wyzwań firm na współczesnym rynku pracy. Employer branding to jedno z kluczowych narzędzi, które są wykorzystywane przez przedsiębiorstwa do przyciągnięcia wykwalifikowanej kadry i utrzymania jej zaangażowania na dłuższy czas. Jak skutecznie wykorzystywać techniki employer brandingowe, by odnosić zamierzone cele?  

Z poniższego artykułu dowiesz się:  

  • Czym jest employer branding? 
  • Jak dzielimy działania employer brandingowe? 
  • Jak budować wizerunek pracodawcy? 

Employer branding – definicja 

Termin employer branding to budowanie marki pracodawcy wśród obecnych pracowników firmy i potencjalnych pracowników, którzy mogliby zasilić jej szeregi. Definicja employer branding odnosi się więc do procesu budowania i pielęgnowania wizerunku przedsiębiorstwa jako atrakcyjnego pracodawcy.  

Metody działań, w ramach strategii employer brandingowej, mogą opierać się na przykład na systemie benefitów pracowniczych, promowaniu filozofii work-life balance, umożliwieniu szkoleń i kursów, integracji pracowniczej, ale również współpracy z ambasadorami, ciekawej aktywności w mediach społecznościowych, udziałowi w branżowych wydarzeniach i targach pracy.  

Rodzaje employer brandingu

Budowanie wizerunku pracodawcy możemy podzielić na zadania realizowane na dwóch płaszczyznach:  

  • employer branding wewnętrzny – dotyczy oddziaływania na osoby już zatrudnione w firmie. Polega na tworzeniu przyjaznego i bezpiecznego środowiska pracy, z którego pracownicy są zadowoleni i nie chcą odchodzić. Działania w tym zakresie, powinny obejmować budowanie pozytywnej kultury organizacyjnej, przyjaznej atmosfery i możliwości rozwoju zawodowego. To również towarzyszące pracy benefity i zajęcia lub imprezy integracyjne. 
  • employer branding zewnętrzny – aktywność skierowana do potencjalnych kandydatów, którzy szukają nowego pracodawcy lub są przedmiotem zainteresowania firmy. W ramach tych działań, marka pracodawcy powinna kojarzyć się jako podmiot gwarantujący stabilne warunki zatrudnienia i ciekawą ofertę, zakładającą możliwości rozwoju osobistego i zawodowego. Strategia employer brandingu w tym kierunku może obejmować promocję w mediach i podczas branżowych eventów, społeczną odpowiedzialność biznesu (corporate social responsibility) czy wyróżniające się ogłoszenia o pracę. 

Budowanie wizerunku pracodawcy – strategia employer branding w 7 krokach 

Skuteczny employer branding to zdecydowanie złożone i długofalowe działania, wymagające zaangażowania i konsekwencji. Jak budować atrakcyjny wizerunek pracodawcy? Oto siedem kroków budowania strategii w obszarze employer brandingu: 

1. Zdefiniowanie tożsamości marki  

Zacznij od zidentyfikowania i sprecyzowania wartości, misji i wizji marki. Wyróżnij cechy, dzięki którym Twoje przedsiębiorstwo może jawić się jako wyjątkowe miejsce zatrudnienia. Określenie jasnej tożsamości marki pozwoli skupić się na właściwych przekazach i działaniach. 

2. Wysłuchanie opinii pracowników 

Porozmawiaj z obecną kadrą lub przeprowadź anonimową ankietę. Dowiedz się jakie są potrzeby i oczekiwania zespołu wobec firmy.  

3. Budowa pozytywnej kultury organizacyjnej 

Jeden z najważniejszych obszarów, do którego należy przyłożyć dużą wagę. Stworzenie przyjaznego i wspierającego środowiska pracy to najlepsza wizytówka dla firmy. Pracownicy powinni czuć się w niej docenieni i zaangażowani w jej działania. Aspektem zatrzymującym zatrudnionych w firmie, jest możliwość rozwoju zawodowego i możliwości awansu, dlatego warto inwestować w szkolenia i rozwijanie kompetencji pracowników. 

4. Promocja i komunikacja zewnętrzna 

Skuteczna komunikacja zewnętrzna to klucz do pozyskania przyszłych pracowników i budowania pozytywnego wizerunku pracodawcy. Warto więc wykorzystać różne kanały promocji – stronę internetową, social media, blogi, strony z ogłoszeniami o pracę, czy bardziej tradycyjne kanały – telewizję lub radio. Przekaz promujący wartości i zalety firmy, powinien być we wszystkich miejscach spójny i przemyślany. 

5. Społeczna odpowiedzialność 

Budowaniu pozytywnego wizerunku pracodawcy bardzo sprzyja zaangażowanie firmy w działalność społeczną lub charytatywną. Organizacja działająca w taki sposób posiada wizerunek podmiotu, który nie dba jedynie o zyski, ale jest wrażliwy na dobre społeczne i potrzeby lokalnej społeczności. 

6. Inwestowanie w doświadczenie pracownika 

Pozytywne doświadczenie pracownika (i to na każdym etapie cyklu życia pracowniczego) to ważny element, wpływający na kreowanie wizerunku pracodawcy. Pracodawca powinien więc zadbać o satysfakcję przyszłej kadry już w czasie rekrutacji. Dobre doświadczenia sprawią, że zatrudnieni staną się naturalnymi ambasadorami marki, co może odegrać dużą rolę podczas poszukiwania nowych członków zespołu w przyszłości. 

7. Mierzenie efektywności 

Po wprowadzeniu strategii, pracodawca powinien stale monitorować skuteczność prowadzonych działań i analizować wyniki. Jeśli założone cele nie są osiągane, konieczne będą korekty w kampanii. 

Employer branding to złożony proces ciągłego budowania i pielęgnowania wizerunku firmy jako atrakcyjnego pracodawcy. Odpowiednie działania w tym zakresie zbudują zaufanie i uznanie firmy w oczach pracowników i potencjalnych kandydatów, co będzie kluczem do długoterminowego sukcesu organizacji. 

Author Avatar Sebastian Czubak

Chief Operating Officer. Odpowiada za nadzór nad wszystkimi aspektami działalności operacyjnej firmy. Posiada bogate doświadczenie w branży oprogramowania CRM i z sukcesem kieruje zespołami w zakresie rozwoju produktu, marketingu, sprzedaży i obsługi klienta. Odpowiada za budowę wiedzy i świadomości klientów o Firmao.

Nie zapomnij o udostępnieniu artykułu!
FacebookTwitterMessengerLinkedIn

Related articles

Wypróbuj bezpłatnie Firmao