Zakładka „Dokumenty magazynowe" w ustawieniach firmy - System CRM i oprogramowanie WMS Firmao

Zakładka „Dokumenty magazynowe” w ustawieniach firmy

Ważne! Instrukcja przeznaczona jest tylko dla użytkowników posiadających uprawnienia administratora całego systemu lub uprawnienia dyrektora firmy.

W zakładce „Dokumenty magazynowe” w ustawieniach firmy masz możliwość dostosowania domyślnych pól pod potrzeby własnej firmy, modyfikacji szablonów numeracji, a także zaznaczenia dodatkowych opcji.

Jak przejść do zakładki „Dokumenty magazynowe” w ustawieniach firmy?

Kliknij awatar w prawym górnym rogu, a następnie z listy rozwijanej wybierz „Ustawienia firmy”.

W lewym panelu nawigacyjnym kliknij zakładkę „Dokumenty magazynowe”. Wyświetli się widok wszystkich pól możliwych do edycji.


Jak ustawić domyślny typ dokumentu magazynowego?

W tym celu kliknij pole „Domyślny typ dokumentu magazynowego”. Z listy rozwijanej możesz wybrać:

 • dokument inwentaryzacyjny;
 • przesunięcie międzymagazynowe (pojawi się, gdy posiadasz więcej niż 1 magazyn w systemie);
 • przychód wewnętrzny;
 • przyjęcie zewnętrzne;
 • przyjęcie zewnętrzne korekta;
 • rozchód wewnętrzny;
 • wydanie zewnętrzne;
 • wydanie zewnętrzne korekta.

Następnie kliknij niebieski przycisk „OK” w prawym dolnym rogu w celu zapisania wprowadzonych zmian. Po wybraniu domyślnego typu dokumentu magazynowego, pole „Typ dokumentu magazynowego” będzie ustawiane automatycznie w każdym nowo utworzonym dokumencie magazynowym oraz będzie edytowalne.


Jak wyłączyć aktualizację stanu magazynowego?

Domyślnie na koncie Firmao aktualizacja stanów magazynowych na podstawie dokumentów magazynowych jest włączona. Możesz ją wyłączyć. W tym celu kliknij pole „Aktualizacja stanu magazynowego” i z listy rozwijanej wybierz jedną z dwóch opcji:

 • automatyczna aktualizacja (spowoduje aktualizacje stanów na podstawie dokumentów magazynowych. Wybierz, jeśli wcześniej ustawiłeś brak aktualizacji);
 • brak aktualizacji (spowoduje brak aktualizacji stanów magazynowych. Wybierz, jeśli wcześniej ustawiłeś automatyczną aktualizację).

Następnie kliknij niebieski przycisk „OK” w prawym dolnym rogu w celu zapisania wprowadzonych zmian.


Jak włączyć opcję bezpośredniej modyfikacji stanów magazynowych?

W zakładce „Dokumenty magazynowe” znajduje się pole wyboru „Bezpośrednia modyfikacja stanów magazynowych”. Zaznacz je, aby umożliwić ręczną zmianę stanów magazynowych w szczegółach produktów.


Jak uwidocznić pola dotyczące firmy na dokumentach wewnętrznych?

W zakładce „Dokumenty magazynowe” znajduje się pole wyboru „Zezwalaj na pola firmy w dokumentach wewnętrznych”. Zaznacz je, aby w dokumentach magazynowych wewnętrznych pojawiały się pola zezwalające na wpisanie danych firmy.


Jak dodać lub edytować szablon numeracji dokumentów magazynowych?

W systemie Firmao masz możliwość dodawania nowych szablonów numeracji lub modyfikacji domyślnych szablonów pod potrzeby swojej firmy.

W celu dodania nowego szablonu kliknij niebieską ikonę plusa „+”, która znajduje się pod polami wyboru.

Otworzy się okno z możliwością zdefiniowania nowego szablonu numeracji dla faktur, ofert/zamówień oraz dokumentów magazynowych.

Wskazówka: Jeżeli w zakładce „Moduły” w ustawieniach firmy zaznaczysz pole „Umowy/faktury cykliczne”, to będziesz mógł w tym oknie zdefiniować także szablon numeracji dla umów.

W każdym szablonie masz możliwość wyboru wartości zastrzeżonych, konieczność wyboru przynajmniej jednego licznika oraz możliwość wstawienia jakiejkolwiek wartości, która nie jest wymieniona w systemie — w takim przypadku będzie traktowana jako wartość stała.

Najedź kursorem myszki na ikonę „i” w kółku przy dowolnym polu. Wyświetli się okno z informacją, jakie wartości zastrzeżone oraz jakie liczniki obsługuje system Firmao.

Zastrzeżone wartości to:

 • $d – numer dnia w miesiącu,
 • $m – numer miesiąca,
 • $M – numer miesiąca z dopełnieniem dla miesięcy jednocyfrowych,
 • $y – rok w formacie czterocyfrowym,
 • $Y – rok w formacie dwucyfrowym.

Liczniki:

 • $D – numer kolejnego dokumentu z licznikiem dziennym,
 • $n – numer kolejnego dokumentu z licznikiem miesięcznym,
 • $N – numer kolejnego dokumentu z licznikiem rocznym,
 • (liczba) – opcjonalna liczba zer wypełniających (dla $D, $n i $N) np. $n(3).

Wartości zastrzeżone powinny być oddzielone separatorem: „/” (ukośnikiem) lub „-„ (myślnikiem).

Wskazówka: Liczniki oznaczają, kiedy ma zaczynać się nowa numeracja dokumentów (od 1). Dzienna spowoduje, że codziennie numery dokumentów magazynowych będą miały wartość początkową równą 1. Miesięczna spowoduje, że numer dokumentu magazynowego otrzyma wartość początkową równą 1 wraz z rozpoczęciem nowego miesiąca. Roczna spowoduje, że numer dokumentu magazynowego otrzyma wartość początkową równą 1 wraz z rozpoczęciem nowego roku.


Jak dodać standardową adnotację na dokumencie magazynowym?

Po prawej stronie zakładki „Dokumenty magazynowe” w ustawieniach firmy znajduje się pole „Standardowa adnotacja do zamieszczenia na dokumentach magazynowych”. W tym miejscu możesz ją uzupełnić.

Wpisana adnotacja będzie dodawana do nowo utworzonego dokumentu magazynowego i będzie widoczna, gdy przejdziesz do jego podglądu.


Wypróbuj bezpłatnie demo Firmao


Mam kod polecający
Zakładając konto akceptujesz regulamin systemu Firmao. Pełny cennik naszych usług.


Umów się na prezentacjępreview