Praca na Szansach sprzedaży - System CRM i oprogramowanie WMS Firmao

Praca na Szansach sprzedaży

W systemie Firmao dzięki temu, że szanse sprzedaży mają swoje etapy, możesz łatwiej analizować i monitorować, na którym etapie tracisz najwięcej szans. Możesz przewidywać przychód ze sprzedaży, ustalać potencjalną datę zamknięcia oraz współczynnik prawdopodobieństwa sfinalizowania sprzedaży.


Jak ustawić status szansy sprzedaży na „przegraną” lub „wygraną”?

Status szansy sprzedaży możesz zmienić na cztery sposoby:

1. W widoku listy szans sprzedaży

W tym celu kliknij moduł „Szanse sprzedaży” w menu głównym. Wyświetli się widok listy wszystkich utworzonych szans sprzedaży.

W polu pod kolumną „Status” możesz zmieniać statusy szans. W tym celu kliknij nazwę aktualnego statusu — będą to opcje: „Otwarta”, „Przegrana” lub „Wygrana”.


Po wybraniu statusu Wygrana” lub „Przegrana” pojawi się okno, w którym zaznaczasz powód wybranego statusu.


2. W widoku szczegółów firmy, do której przypisana jest szansa sprzedaży.

W tym celu kliknij moduł Firmy”, a następnie nazwę firmy, której status szansy sprzedaży chcesz zmienić.


Wyświetli się widok szczegółów. Kliknij zakładkę Szanse sprzedaży”. Po kliknięciu pola w kolumnie Status” możesz zmienić status szansy.


3. W widoku Kanban w module Szanse sprzedaży

Kliknij moduł Szanse sprzedaży” w menu głównym. W celu włączenia widoku Kanban kliknij ikonę czterech kresek w lewym górnym rogu.

Uzyskasz dostęp do wszystkich szans sprzedaży ukazanych w widoku Kanban. Korzystając z metody przesuń i upuść (drag&drop) możesz przenieść szansę sprzedaży na status Przegranej” lub Wygranej”, który znajduje się na dole strony.


4. W widoku szczegółów szansy sprzedaży

Przejdź do widoku szczegółów szansy, klikając jej tytuł w widoku Kanban (widok domyślny) lub w widoku listy. Następnie w prawym górnym rogu, po prawej stronie od przewidywanej daty zamknięcia szansy, kliknij nazwę aktualnie ustawionego statusu szansy. Rozwinie się lista, z której możesz wybrać inny status niż aktualnie ustawiony.


Jak dodać własny etap sprzedaży do systemu?

W systemie Firmao możesz definiować własne etapy lub procesy sprzedaży, a także własne powody przegranej oraz wygranej szansy. Możesz zdefiniować także checklisty do danych etapów sprzedaży.

Wszystkie wspomniane funkcje dodasz za pomocą opcji „Słowniki/statusy”.


Jak zmienić etap szansy sprzedaży?

Zmiany etapu szansy sprzedaży możesz dokonać z poziomu widoku Kanban, widoku listy oraz widoku szczegółów danej szansy.

1. Zmiana etapu szansy sprzedaży z widoku szczegółów

Klikając na tytuł szansy sprzedaży w widoku listy przejdziesz do jej szczegółów. W celu zmiany etapu kliknij pole z nazwą wybranego etapu.


2. Zmiana etapu szans sprzedaży w widoku Kanban

Kliknij przycisk „Kanban” (ikona czterech kresek), a następnie kliknij lewym przyciskiem myszy na szansę, której etap chcesz zmienić. Nie puszczając przycisku myszki przesuń kursor w lewą lub prawą stronę, w zależności od tego, do którego etapu chcesz przenieść szansę. Gdy umieścisz kafelek pod odpowiednim etapem, puść przycisk myszki.


3. Zmiana etapu szans sprzedaży w widoku listy

W tym celu w menu głównym kliknij moduł Szanse sprzedaży”. Wyświetli się widok listy wszystkich dotychczas dodanych szans sprzedaży. W kolumnie Etap” kliknij pole aktualnego etapu danej szansy i z listy rozwijanej wybierz ten, który chcesz ustawić. Domyślnie w systemie masz następujące etapy:

 • nawiązano kontakt;
 • lead zakwalifikowany;
 • umówione spotkanie;
 • wysłano ofertę;
 • zaakceptowano ofertę;
 • finalizacja.


Jak wygenerować lejek sprzedaży oraz inne analizy?

W celu wygenerowania lejka sprzedaży lub innych wykresów kliknij przycisk z ikoną wykresu Analizy” w lewym górnym rogu widoku.


Kliknięcie przycisku PNG”, który znajdziesz w prawym górnym rogu strony, spowoduje pobranie wykresu lejka na dysk Twojego urządzenia.


Ważne! Poniższa część instrukcji jest przeznaczona jedynie dla użytkowników posiadających licencję Enterprise lub Supreme.

Kliknięcie pola z listą wykresów, którą znajdziesz obok przycisku PNG” w prawym górnym rogu spowoduje rozwinięcie listy, z której możesz wybrać źródło analizy:

 • Lejek sprzedaży;
 • Ilość nowych szans sprzedaży;
 • Ilość nowych szans sprzedaży dla użytkownika;
 • Ilość szans sprzedaży z podziałem na powody przegranej dla osoby odpowiedzialnej;
 • Ilość szans sprzedaży z podziałem na powody przegranej;
 • Wartość szans sprzedaży;
 • Średnia wartość szans sprzedaży;
 • Całkowita wartość szans sprzedaży;
 • Ilość szans sprzedaży z podziałem na źródła sprzedaży;
 • Średni czas trwania szansy sprzedaży;
 • Wygrane szanse sprzedaży według źródła pozyskania;
 • Prognozowany dochód;
 • Skuteczność zamkniętych szans sprzedaży.



Wypróbuj bezpłatnie demo Firmao


Mam kod polecający
Zakładając konto akceptujesz regulamin systemu Firmao. Pełny cennik naszych usług.


Umów się na prezentację



preview