Podprodukty - System CRM i oprogramowanie ERP Firmao

Podprodukty

W systemie Firmao istnieje funkcjonalność, która pozwala pogrupować produkty na kategorie. W tym celu należy włączyć odpowiednie ustawienia.

Aby tego dokonać, klikamy w awatar, a następnie przechodzimy do „Ustawień firmy”. W ustawieniach firmy w module „Produkty i ceny” klikamy w pole wyboru „Włącz obsługę podproduktów”, a następnie klikamy zielony przycisk „OK”.

Po kliknięciu ikony „OK” system się zrestartuje.

Jak dodać podprodukty do danego produktu?

W celu dodania podproduktu przechodzimy w menu do „Produkty/Magazyny”, następnie z listy wybieramy produkt, do którego chcemy zdefiniować podprodukty.

Kolejno w widoku szczegółowym produktu wybieramy zakładkę „Podprodukty” (jeśli dodaliśmy wcześniej podprodukty wyświetli się tutaj ich lista)

Aby dodać podprodukty, klikamy w ikonę , a kolejno w nowo otwartym oknie wybieramy produkt (z listy dodanych już w systemie).

W szczegółach produktu (który zdefiniowaliśmy jako podprodukt) pojawi się informacja o tym, który z przedmiotów jest produktem nadrzędnym.

Dodatkowo w szczegółach produktu opcjonalnie mamy możliwość zaznaczenia pola wyboru „Na podstawie produktu nadrzędnego„, spowoduje to przypisanie produktowi grupy cenowe z produktu nadrzędnego oraz uniemożliwi ich edycje. Zmiany w grupach produktu nadrzędnego będą skutkowały zmianami we wszystkich grupach produktów podrzędnych.


Wypróbuj bezpłatnie demo Firmao


Mam kod polecający
Zakładając konto akceptujesz regulamin systemu Firmao. Pełny cennik naszych usług.


Umów się na prezentacjępreview