Podprodukty - System CRM i oprogramowanie WMS Firmao

Podprodukty

W systemie Firmao istnieje funkcjonalność, która pozwala pogrupować produkty na kategorie. Jest to funkcja „Podprodukty”, która stanowi specyficzną wersję produktu głównego.

Ważne! Obsługa podproduktów polega na tym, że zmiana grupy cenowej w produkcie nadrzędnym zmienia grupę cenową wszystkich produktów podrzędnych.


Jak włączyć obsługę podproduktów?

W tym celu klikamy awatar w prawym górnym rogu strony. Z listy rozwijanej wybieramy „Ustawienia firmy”.


Z lewej strony wybieramy sekcję „Produkty i ceny”. Następnie zaznaczamy pole wyboru „Włącz obsługę podproduktów”. W celu zapisania zmian klikamy niebieski przycisk „OK” w prawym dolnym rogu okna.


Jak dodać podprodukty do danego produktu?

W celu dodania podproduktu przechodzimy do modułu „Produkty/magazyny” w menu głównym, następnie z listy wybieramy produkt, do którego chcemy zdefiniować podprodukty.


W widoku szczegółów produktu wybieramy zakładkę „Podprodukty”.

W celu dodania podproduktów klikamy w ikonę niebieskiego plusa w lewym górnym rogu zakładki.


W nowo otwartym oknie wybieramy produkt (z listy dodanych już w systemie).


W szczegółach produktu (który zdefiniowaliśmy jako podprodukt) pojawi się informacja o tym, który z produktów jest produktem nadrzędnym.


Ponadto w szczegółach podproduktu mamy możliwość zaznaczenia pola wyboru „Na podstawie produktu nadrzędnego”. Spowoduje to przypisanie produktowi grupy cenowej z produktu nadrzędnego oraz uniemożliwi ich edycje. Zmiany w grupach produktu nadrzędnego będą skutkowały zmianami we wszystkich grupach produktów podrzędnych.

O tym piszemy w artykule:

Wypróbuj bezpłatnie demo Firmao


Mam kod polecający
Zakładając konto akceptujesz regulamin systemu Firmao. Pełny cennik naszych usług.


Umów się na prezentacjępreview