Logowanie użytkownika tylko z określonych adresów IP - System CRM i oprogramowanie ERP Firmao

Logowanie użytkownika tylko z określonych adresów IP

Ważne! Poniższa instrukcja jest przeznaczona jedynie dla administratora całego systemu

W systemie Firmao mamy możliwość zdefiniowania określonych adresów IP, z których dany użytkownik będzie mógł logować się do systemu. Ograniczenie logowania do systemu może być przydatne w przypadku firm, które chcą zwiększyć bezpieczeństwo swoich danych i ograniczyć dostęp do systemu osobom niepowołanym.


Określanie adresu IP

W celu określenia adresu IP, z którego dany użytkownik może korzystać, przechodzimy do modułu „Użytkownicy” w menu głównym.


Otworzy nam się widok listy z użytkownikami naszego systemu. 

Możemy ustawić dozwolone adresy IP użytkownika na dwa sposoby:

  • Z poziomu widoku listy użytkowników.

W widoku listy znajdujemy wybranego przez nas użytkownika. Klikamy pole w kolumnie „Dozwolone adresy IP” i wypełniamy określonymi danymi;


Wskazówka: W widoku listy użytkowników musimy ustawić kolumnę „Dozwolone adresy IP” jako widoczną. W tym celu przechodzimy do dostosowywania widoku kolumn, klikając ikonę trzech kropek w prawym górnym rogu ekranu.


W widoku listy klikamy identyfikator wybranego przez nas użytkownika. Wówczas zostaniemy przeniesieni do widoku szczegółów. Znajdujemy pole „Dozwolone adresy IP”, klikamy w nie i wypełniamy odpowiednimi danymi.


Ważne! Pole określania adresów IP logowania jest domyślnie ukryte. W celu jego podpięcia przechodzimy do dostosowywania widoku kolumn..


Po dodaniu pola mamy możliwość określenia, z jakich adresów IP użytkownik może korzystać z Firmao:

  • Pojedyncze adresy IP (192.168.0.1);
  • Kilka adresów IP — rozdzielonych średnikiem (192.168.0.1; 192.168.0.5; 192.168.0.20);
  • Adresy z maską (192.168.0.1/20);
  • Zakres adresów (192.168.0.1-192.168.0.20)

Ważne: Wprowadzenie błędnego adresu IP może spowodować, że użytkownik nie będzie mógł korzystać z systemu Firmao.


W celu zapisania zmian klikamy w dowolną pustą przestrzeń na ekranie. 


Wypróbuj bezpłatnie demo Firmao


Mam kod polecający
Zakładając konto akceptujesz regulamin systemu Firmao. Pełny cennik naszych usług.


Umów się na prezentacjępreview