Grupy cenowe - System CRM i oprogramowanie WMS Firmao

Grupy cenowe

Ważne! Funkcja grup cenowych dostępna jest dla licencji Professional, Enterprise oraz Supreme.

W systemie Firmao mamy możliwość definiowania grup cenowych. Możemy traktować je jako dodatkowe cenniki, tworząc nową grupę cenową np. dla firm kupujących nasze towary hurtowo, nakładając mniejszy narzut cenowy.


Jak włączyć obsługę grup cenowych?

W celu włączenia obsługi grup cenowych klikamy awatar w prawym górnym rogu ekranu, a następnie z listy rozwijanej wybieramy „Ustawienia firmy”.


W nowo otwartym oknie klikamy zakładkę „Produkty i ceny”, którą znajdziemy po lewej stronie. Następnie zaznaczamy pole wyboru przy opcji „Włącz obsługę grup cen”.


Włączenie tej opcji wyświetla tabelę, w której możemy:

  • zmienić nazwę grupy cenowej;
  • zmienić wysokość narzutu;
  • ustawić, czy dana grupa cenowa ma być aktywna.


Jak ustawić grupę cenową produktu?

W menu górnym klikamy moduł „Produkty/magazyn”, a następnie klikamy niebieski przycisk „+ Dodaj”.


Wyświetli się okno tworzenia nowego produktu wraz z możliwością zdefiniowania ceny zakupu oraz cen sprzedażowych w zależności od grupy cenowej.


Gdy uzupełnimy cenę zakupu, pojawi się komunikat: „Czy przeliczyć także ceny sprzedaży uwzględniając wprowadzoną wysokość narzutu?”. Kliknięcie „Tak” spowoduje zmianę ceny jednostkowej produktu.


Po kliknięciu „Tak” automatycznie uzupełnią się wszystkie widoczne grupy cenowe, które zaznaczyliśmy jako aktywne w ustawieniach firmy.


Jak przypisać grupę cenową do danej firmy?

Możemy zdefiniować grupę cenową dla konkretnej firmy bez konieczności zmiany tej grupy za każdym razem, gdy wystawiamy fakturę bądź tworzymy zamówienie.

W celu przypisania grupy cenowej do firmy klikamy moduł „Firmy” w menu górnym, a następnie nazwę firmy, której grupę cen chcemy zdefiniować.


Wyświetlą się szczegóły firmy. Klikamy pole „Grupa cenowa”. Z listy rozwijanej wybieramy grupę, którą chcemy przypisać do danej firmy.


Jakie korzyści daje nam zdefiniowanie grupy cenowej dla danej firmy?

Opiszemy to na przykładzie tworzenia faktury sprzedażowej. O tym, w jaki sposób możemy ją wystawić, przeczytamy w instrukcji „Wystawianie faktur”.

Przejdziemy zatem do okna tworzenia faktury. Dodany do dokumentu produkt ma domyślnie ustawioną pierwszą grupę cenową — w tym przypadku „A”. Następnym krokiem jest przypisanie firmy. W tym celu klikamy puste pole „Firma” i z listy rozwijanej wybieramy tę, na którą ma zostać wystawiona faktura.


Po wyborze firmy, dla której wcześniej zdefiniowaliśmy grupę cen, która różni się od przypisanej grupy cen do produktu, na ekranie pojawi się komunikat „Wybrana firma zmienia parametry: grupa cenowa. Czy ma nastąpić przeliczenie cen istniejących pozycji zgodnie z cenami produktów dla wybranej firmy?”.

Po kliknięciu „Przelicz ceny” ceny zostaną przeliczone zgodnie z grupą cenową przypisaną do firmy. Natomiast kliknięcie przycisku „Nie przeliczaj cen” powoduje, że cena produktu zostaje niezmieniona zgodnie z przypisaną do niego grupą cenową.


Funkcja działa również, gdy wystawiamy nową ofertę bądź zamówienie.


Wypróbuj bezpłatnie demo Firmao


Mam kod polecający
Zakładając konto akceptujesz regulamin systemu Firmao. Pełny cennik naszych usług.


Umów się na prezentacjępreview