Generowanie wezwania do zapłaty - System CRM i oprogramowanie ERP Firmao

Generowanie wezwania do zapłaty

W systemie Firmao CRM istnieje możliwość wygenerowania wezwania do zapłaty, które dotyczy nieopłaconych faktur. Wezwanie do zapłaty może być utworzone na dwa sposoby, w zależności od tego czy chcemy wygenerować je dla jednej, czy też kilku faktur.

Jak wygenerować wezwanie do zapłaty dla jednej faktury?

Aby wygenerować wezwanie do zapłaty dla jednej faktury, klikamy w moduł „Faktury” znajdujący się w górnym menu. Następnie przechodzimy do szczegółów danego dokumentu.

Na wysokości numeru faktury, w lewym górnym rogu widoku, klikamy przycisk „Podgląd„.

W podglądzie faktury, w prawym górnym rogu wybieramy z listy dostępnych szablonów: „Wezwanie do zapłaty”.

Wskazówka: Z listy dostępnych szablonów, możemy wybrać wezwanie do zapłaty w języku niemieckim, angielskim lub ukraińskim.

Na tym etapie można również pobrać stworzone wezwanie do zapłaty w formacie pliku PDF lub wysłać je w wiadomości e-mail.


Jak wygenerować wezwanie do zapłaty dla wielu faktur?

Ważne! Jeżeli chcemy wygenerować zbiorowe wezwanie do zapłaty dla więcej niż jednej faktury, musimy upewnić się, że są one przypisane do jednej firmy.

Aby wygenerować wezwanie do zapłaty dla wielu faktur, należy przejść do listy transakcji, a następnie zaznaczyć pola wyboru przy tych dokumentach, dla których chcemy wygenerować wezwanie do zapłaty.

Następnie klikamy przycisk: Raport.

W widoku raportu, w prawym górnym rogu wybieramy z listy dostępnych szablonów: „Wezwanie do zapłaty”.

Z poziomu tego widoku można również pobrać wezwanie do zapłaty w formacie pliku PDF, eksportować je lub wysłać w wiadomości e-mail.

O tym piszemy w artykule:

Wypróbuj bezpłatnie demo Firmao


Mam kod polecający
Zakładając konto akceptujesz regulamin systemu Firmao. Pełny cennik naszych usług.


Umów się na prezentacjępreview