Generowanie wezwania do zapłaty - System CRM i oprogramowanie ERP Firmao

Generowanie wezwania do zapłaty

W systemie Firmao CRM istnieje możliwość wygenerowania wezwania do zapłaty, które dotyczy nieopłaconych faktur. Wezwanie do zapłaty może być utworzone na dwa sposoby, w zależności od tego czy chcemy wygenerować je dla jednej, czy też kilku faktur.

Jak wygenerować wezwanie do zapłaty dla jednej faktury?

W celu utworzenia wezwania do zapłaty dla jednej faktury klikamy moduł „Faktury” w głównym menu. W widoku listy wszystkich faktur klikamy numer wybranej przez nas faktury.


W widoku szczegółów na wysokości numeru faktury, w lewym górnym rogu widoku, klikamy przycisk „Podgląd”.


Wyświetli nam się widok raportu. W prawym górnym rogu znajdziemy pole z nazwą szablonu wyświetlanego dokumentu. Klikamy strzałkę skierowaną w dół , którą znajdziemy obok nazwy szablonu. Następnie z rozwijanej listy wybieramy opcję „Wezwanie do zapłaty”.


Wskazówka: Z listy dostępnych szablonów, możemy wybrać również wezwanie do zapłaty w innych językach: niemieckim, angielskim lub ukraińskim. Więcej o tym przeczytamy w instrukcji „Generowanie faktur w innym języku”

Na tym etapie można również pobrać stworzone wezwanie do zapłaty w formacie pliku PDF (przycisk „PDF” z ikoną strzałki skierowanej w dół) lub wysłać je w wiadomości e-mail (przycisk „Wyślij”).


Jak wygenerować wezwanie do zapłaty dla wielu faktur?

Ważne! Jeżeli chcemy wygenerować zbiorowe wezwanie do zapłaty dla więcej niż jednej faktury, musimy upewnić się, że są one przypisane do tej samej firmy.

W celu wygenerowania wezwania do zapłaty dla wielu faktur przechodzimy do listy faktur, a następnie zaznaczamy pola wyboru przy numerach dokumentów, dla których chcemy wygenerować wezwanie do zapłaty.


Następnie klikamy przycisk z ikoną pliku z trzema kreskami — „Raport”.


W widoku raportu, w prawym górnym rogu wybieramy z listy dostępnych szablonów opcję „Wezwanie do zapłaty”.


Z poziomu tego widoku możemy również pobrać wezwanie do zapłaty w formacie pliku PDF (przycisk „PDF” z ikoną strzałki skierowanej w dół), eksportować je (przycisk „Opcje eksportu”) lub wysłać w wiadomości e-mail (przycisk „Wyślij”).

O tym piszemy w artykule:

Wypróbuj bezpłatnie demo Firmao


Mam kod polecający
Zakładając konto akceptujesz regulamin systemu Firmao. Pełny cennik naszych usług.


Umów się na prezentacjępreview