Generowanie faktur w innym języku - System CRM i oprogramowanie ERP Firmao

Generowanie faktur w innym języku

W systemie Firmao mamy możliwość generowania faktur w innych językach. Wśród nich mamy do wyboru:

  • angielski (EN);
  • ukraiński (UA);
  • niemiecki (DE).

Ponadto możemy generować dwujęzyczne faktury: 

  • polsko-angielską;
  • polsko-niemiecką;
  • polsko-ukraińską.


Jak utworzyć fakturę w innym języku?

W celu wygenerowania faktury w innym języku musimy posiadać w systemie wcześniej dodany dokument.

W menu głównym klikamy moduł „Faktury”, a następnie klikamy nazwę faktury, którą chcemy utworzyć w innym języku.


W górnym pasku po lewej stronie widoku, obok numeru faktury, klikamy przycisk „Podgląd”.


Wówczas w pasku narzędzi w prawym górnym rogu znajdziemy okno z dostępnymi szablonami faktur. W celu wyboru szablonu klikamy strzałkę skierowaną w dół . Szablon będziemy mogli wybrać z rozwijanej listy.


Mamy do wyboru trzy rodzaje szablonów w różnych językach:

  • faktura (także w podwójnych językach);
  • wezwanie do zapłaty;
  • faktura końcowa.


Jak zmienić nazwę produktu, aby wyświetlała się w wybranym języku na fakturze?

Domyślnie w systemie Firmao produkty wyświetlane na poglądzie faktury w innym języku są prezentowane w języku polskim. W celu zmiany na wybrany przez nas język klikamy moduł „Produkty/magazyn” w menu głównym, a następnie nazwę danego produktu.


W widoku szczegółów produktu klikamy w ikonę trzech kropek, którą znajdziemy w prawym górnym rogu strony. Z listy rozwijanej wybieramy opcję „Dostosuj widoczne pola”.


W nowo otwartym oknie zaznaczamy pole wyboru przy odpowiedniej wersji językowej produktu, którą chcemy dodać (np. Nazwa DE, Nazwa EN lub Nazwa UA).


W celu zatwierdzenia zaznaczonych pól klikamy niebieski przycisk „OK”, który znajdziemy w prawym dolnym rogu okna.

Dodane pola będą widoczne w szczegółach danego produktu. W celu dodania nazwy klikamy ikonę ołówka z prawej strony pola, następnie wpisujemy wybraną nazwę, a na koniec zatwierdzamy zmiany, klikając dowolny obszar w widoku szczegółów.


Po wprowadzeniu nazwy w innym języku niż polski będzie ona widoczna na szablonie w wybranym języku.

Przykładowo: jeśli wpisaliśmy angielską nazwę produktu (Nazwa EN), będzie ona widoczna na fakturze w języku angielskim — szablon „Faktura (EN)”.

O tym piszemy w artykule:

Wypróbuj bezpłatnie demo Firmao


Mam kod polecający
Zakładając konto akceptujesz regulamin systemu Firmao. Pełny cennik naszych usług.


Umów się na prezentacjępreview