Split payment – na czym polega podzielona płatność?

Opublikowano: 31.10.19Biznes
Split payment - na czym polega podzielona płatność

Split payment to inaczej model podzielonej płatności, który dotyczy podatku VAT. W początkowej wersji był dobrowolny dla wszystkich przedsiębiorców, jednak z dniem 1 listopada 2019 został narzucony w transakcjach spełniających dane warunki. Co to jest split payment? Dla jakich branż podzielona płatność jest obowiązkowa? Jakie faktury należy płacić w sposób dzielony? Tego dowiesz się z poniższego artykułu.

Split payment – podstawa prawna

Split payment powstał w wyniku zmiany ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) oraz pomniejszych ustaw z 01.08.2017 roku. W ustawie został dodany podrozdział 1a, który mówi o mechanizmie podzielonej płatności. Nowe przepisy weszły w życie 1 lipca 2018 roku. Zgodnie z art. 108a ust.1 dotyczącym podzielonej płatności, będą z niej mogli skorzystać nabywcy, którzy płacą fakturę ze wskazaną kwotą podatku. Jak wygląda podzielona płatność? Płatność za fakturę jest rozdzielana na dwa rachunki bankowe: wartość netto jest płacona na rachunek dostawcy, natomiast wartość VAT na specjalny rachunek do podatku VAT

Warto zauważyć, że podzielona płatność obowiązuje wyłącznie w transakcjach między dwoma podatnikami. To znaczy, ze ma rację bytu tylko w transakcjach B2B (między dwoma firmami). Natomiast split payment nie obowiązuje w relacjach B2C, czyli między firmą, a osobą prywatną.

Split payment – dostęp Urzędu Skarbowego do zgromadzonych środków

Rachunki do wpłacania podatku VAT są zakładane przez banki indywidualnie dla każdego podatnika VAT. Na te rachunki będą mogły być wpłacane tylko środki z tytułu podatku VAT i tylko w polskiej walucie.

W komunikacie przelewu, muszą znaleźć się następujące informacje:

 • kwota VAT z faktury,
 • kwota wartości sprzedaży brutto,
 • numer faktury,
 • numer NIP dostawcy.

W przepisach nie ma mowy, żeby Urząd Skarbowy mógł sam dysponować środkami zgromadzonymi na tym rachunku oraz miał jakikolwiek inny dostęp do tych środków.  Dostęp do środków zgromadzonych, na tym rachunku jest również ograniczony dla właściciela rachunku.

„Marchewka” dla korzystających podatników VAT

Ustawa z dniem 1 lipca 2018 roku nie narzuca obowiązku stosowania split payment nabywcom i decyzja o wyborze płatności będzie należała właśnie do niego. Wybór rodzaju płatności, będzie niósł za sobą konsekwencje zarówno dla dostawcy, jak i nabywcy dóbr. Przepisy przewidują liczne zachęty dla podatników VAT, żeby wybierali dzieloną płatność. Podatnicy stosujący split payment będą mogli np. zmniejszyć kwotę zobowiązania podatkowego czy uniknąć zwiększenia odsetek za zwłokę w płatności VAT. Mogą także uniknąć posądzenia o współudział w wyłudzeniach podatkowych, gdy kupią dobra od nieuczciwego kontrahenta. Jednak te zachęty są ograniczone, tylko do konkretnych sytuacji.

Split payment – kiedy jest obowiązkowy?

Jednak po nowelizacji ustawy, od 1 listopada 2019 roku kupujący wybrane towary i usługi  (towary i usługi najbardziej narażone na wyłudzenie VAT wymienione w nowym załączniku nr 15 do ustawy) będą musieli regulować należności na dwa osobne rachunki. Nowy obowiązek nie powoduje, że kupujący musi wykonać dwa przelewy, ponieważ może korzystać z komunikatu przelewu (dostępnym na koncie bankowym), a bank samodzielnie rozdzieli płatność.

Płatność dzielona jest obowiązkowa, gdy płatność spełnia łącznie poniższe warunki:

 • kwota, na jaką opiewa faktura to min. 15 tys. zł brutto,
 • minimum jedna pozycja towaru czy usługi na fakturze jest wymieniona w załączniku nr 15 do ustawy o VAT,
 • obowiązek podatkowy, dostawa towarów lub świadczenie usług oraz data wystawienia faktury przypada po 31 października 2019 roku,
 • sprzedawca oraz odbiorca są podatnikami VAT (transakcja B2B).

Warto zaznaczyć, że wartość tej jednej pozycji nie musi przekraczać 15 tys. brutto, lecz wystarczy, że znajduje się ona z innymi pozycjami na fakturze, która opiewa na więcej niż 15 tys. zł brutto.

Branże, w których obowiązkowa jest płatność dzielona

Od 1 listopada zostały również wymienione branże, w których split payment będzie obowiązkowy:

 • węglowa
 • stalowa
 • paliwowa
 • budowlana
 • elektroniczna
 • metale niezależne i recykling
 • części samochodowe.

Wszystkie dobra, w których zakupie obowiązkowy jest split payment są wymienione w załączniku nr 15.

Split payment – czy można liczyć na zwrot środków znajdujących się na rachunku VAT?

Jest możliwość wystąpienia o przelew środków, znajdujących się na rachunku VAT na konto firmowe podatnika. W tym celu podatnik VAT musi złożyć wniosek, w którym musi określić kwotę, jaką chce przelać. Naczelnik US na rozpatrzenie wniosku ma 60 dni od daty jego przyjęcia. Decyzja nie zawsze musi być pozytywna. Naczelnik Urzędu Skarbowego może odmówić przelania środków, gdy np. zachodzi obawa, że podatnik nie uiści w terminie swojego zobowiązania podatkowego. Na to może wskazywać historia podatnika, w której podatnik terminowo nie dokonywał płatności z tytułu zobowiązania podatku VAT.

Realizacja Split payment w Firmao

Firmao jest systemem stale aktualizowanym i dostosowywanym do zmieniających się przepisów polskiego prawa. Nowy obowiązek dzielonej płatności, który wszedł w życie 1 listopada 2019 r., znalazł również odzwierciedlenie w naszym systemie. Od teraz, gdy tworzysz nową fakturę w systemie Firmao masz możliwość zaznaczenia opcji, że będzie ona płacona za pomocą Mechanizmu Podzielonej Płatności.

Split payment

Po wygenerowaniu takiej faktury, w jej podglądzie i na wydruku będziesz widział adnotację, że jest to faktura z Mechanizmem Podzielonej Płatności.

Split payment

Author Avatar Łukasz Magierowicz

Key Account Manager. Wspiera klientów w procesie wdrożenia i konfiguracji systemu Firmao. Posiada rozległą wiedzę na temat systemów CRM. Współpracuje z klientami, aby zrozumieć ich potrzeby i pomóc w dostosowaniu system do ich specyficznych wymagań.

Nie zapomnij o udostępnieniu artykułu!
FacebookTwitterMessengerLinkedIn

Related articles

Wypróbuj bezpłatnie Firmao