Biała lista podatników VAT – najważniejsze informacje

Opublikowano: 12.11.19Biznes
Biała lista kont

1 września 2019 roku wszedł nowy rejestr podatników, tzw. biała lista podatników VAT. Jest to narzędzie do skutecznego i szybkiego sprawdzania swoich kontrahentów, czy są czynnymi podatnikami VAT. Zapoznaj się, na czym polega biała lista podatników VAT, jakie nowe obowiązki nakłada na przedsiębiorców i czy możesz zostać ukarany, za nieweryfikowanie kontrahentów za jej pomocą. Sprawdź także, jak system Firmao ułatwi Ci weryfikację Twoich kontrahentów.

Co to jest biała lista podatników VAT?

Biała lista to inaczej wykaz informacji o podatnikach VAT, który został stworzony w celu weryfikacji kontrahentów, z którymi współpracujemy. Zastąpiła ona dotychczasowe listy: podatników zarejestrowanych, niezarejestrowanych, wykreślonych oraz przywróconych do rejestru VAT.

Jakie informacje zawiera biała lista?

Biała lista podatników VAT zawiera przede wszystkim informacje o kontach bankowych przedsiębiorców, na które powinieneś dokonywać wpłat, za zakupione od nich dobra, czy usługi. Rachunki bankowe, o których jest mowa, są wpisywane w zgłoszeniach identyfikacyjnych/aktualizacyjnych NIP lub CEIDG. Lecz biała lista to nie tylko informacje o numerze konta bankowego Twojego kontrahenta.

Dzięki białej liście:

  • sprawdzisz, czy Twój kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT,
  • potwierdzisz czy numer, na który wpłacasz, jest właściwy dla Twojego kontrahenta,
  • możesz poznać podstawę prawną, na jakiej Twojemu kontrahentowi odmówili rejestracji, wykreślono go z rejestru lub go do niego przywrócono.

Dodatkowo biała lista zawiera szereg przydatnych informacji o firmach, np. nazwę firmy, numery REGON i KRS, adres siedziby, daty rejestracji jako podatnika oraz zmian wprowadzonych w rejestrze.

Od kiedy obowiązuje biała lista podatników VAT?

Przepisy dotyczące białej listy podatników VAT weszły w życie 1 września 2019 roku. Wyszukiwanie na białej liście jest możliwe na stronie Ministerstwa Finansów w specjalnie do tego stworzonej wyszukiwarce podatników VAT.

Uważaj na sankcje!

Biała lista weszła w życie na początku czerwca, jednak od tej daty nie było żadnych konsekwencji dla przedsiębiorców. Od 1 stycznia 2020 roku za wpłatę na konto, inne niż wskazane na białej liście podatników VAT zaczną obowiązywać sankcje. Wpłaty na konto bankowe niewskazane na białej liście w okresie od września do stycznia 2019 roku, nie będą podlegały karze. Jest to pewien rodzaj przygotowania oraz przyzwyczajenia przedsiębiorców do nowych zmian.

Numery rachunków bankowych na białej liście

Dla przedsiębiorców najważniejszą informacją na białej liście podatników VAT, są numery firmowych rachunków bankowych, czyli tzw. rachunki rozliczeniowe. Publikowane numery na białej liście dotyczą tylko zarejestrowanych podatników VAT oraz podatników przywróconych do systemu. W rejestrze nie znajdziesz danych firm, które nie są podatnikami VAT, mimo że korzystają z kont firmowych. W wykazie również nie są publikowane prywatne rachunki bankowe, tzw. ROR, których przedsiębiorcy czasem używają w swoich firmach. Rachunki ROR nie są dedykowane prowadzeniu działalności gospodarczej i dlatego nie znajdują się w wykazie.

O tym powinieneś pamiętać przed zapłatą faktury

Przed rozpoczęciem współpracy z wybranym kontrahentem sprawdź go na białej liście rachunków podatników VAT. Jest to szczególnie ważne, gdy z danym kontrahentem nigdy wcześniej nie współpracowałeś. Dzięki rejestrowi dowiesz się, czy firma, z którą podejmujesz współpracę, jest czynnym podatnikiem VAT.

W dniu, kiedy planujesz opłacić fakturę, sprawdź czy numer rachunku bankowego na fakturze zgadza się z tym podanym na białej liście. Jeśli rachunek nie znajduje się na liście Twojego kontrahenta, skontaktuj się z nim w celu wyjaśnienia sytuacji. Gdy po 1 stycznia 2020 zapłacisz fakturę, na inne konto niż podane w rejestrze, będziesz musiał się liczyć z sankcjami.

Jeżeli przyjmujesz płatności na kwoty równe lub powyżej 15 tys. zł sprawdź, czy Twój numer rachunku bankowego, który podajesz swoim kontrahentom, zgadza się z rachunkiem bankowym znajdującym się na białej liście podatników VAT. Jeśli nie masz podanego rachunku w rejestrze lub jest on błędny, to od 1 stycznia 2020 roku będziesz narażał Twoich kontrahentów na sankcje.

Biała lista podatników VAT a Firmao

System CRM, który sam sprawdzi białą listę.

System Firmao został uzupełniony o funkcję, która sprawdza, czy rachunek bankowy wpisany w szczegółach kontrahenta, zgadza się  z tym wpisanym na białą listę podatników VAT. Nie musisz sam sprawdzać, czy numery kont się zgadzają – system zrobi to za Ciebie!

Biała lista podatników VAT a niewłaściwy numer konta – komunikat w Firmao

Firmao sprawdzi za Ciebie, czy numery rachunków bankowych zgadzają się z białą listą…

Gdy tworzysz nową transakcję w systemie, system sprawdza, czy opiewa ona na kwotę równą lub wyższą 15 tys. zł. Jeśli ten warunek jest spełniony, system sprawdza, czy kontrahent, z którym prowadzisz transakcje, znajduje się na białej liście podatników VAT. Jeśli tak, system sprawdza, czy numery rachunków bankowych się zgadzają.

W przypadku, gdy numery kont bankowych się zgadzają, system tworzy transakcję. Jednak, gdy numery rachunków bankowych się różnią, system nas o tym powiadomi. W takim przypadku powinniśmy skontaktować się z naszym kontrahentem w celu wyjaśnienia różnicy w rachunkach.

Biała lista - brak nr konta lub NIP
Niewłaściwy numer rachunku konta lub jego brak a biała lista – komunikat w Firmao

W przypadku, gdy nie mamy uzupełnionego numeru konta czy numeru NIP, system nie może przeprowadzić weryfikacji kontrahenta. Oczywiście możesz nadal stworzyć fakturę, jednak jak wiesz z powyższych informacji, zapłata faktury na niewłaściwe konto kontrahenta może mieć dla Ciebie nieprzyjemne konsekwencje.

Teraz widzisz, jak wiele rzeczy system robi za Ciebie. Kiedy nie korzystasz z systemu Firmao, wszystkie powyższe weryfikacje musisz zrobić sam. Działanie systemu tylko w jednej transakcji zaoszczędza Ci mnóstwo czasu. Dzięki Firmao praktycznie nie odczujesz nowego obowiązku weryfikacji Twoich kontrahentów.

Author Avatar Łukasz Magierowicz

Key Account Manager. Wspiera klientów w procesie wdrożenia i konfiguracji systemu Firmao. Posiada rozległą wiedzę na temat systemów CRM. Współpracuje z klientami, aby zrozumieć ich potrzeby i pomóc w dostosowaniu system do ich specyficznych wymagań.

Nie zapomnij o udostępnieniu artykułu!
FacebookTwitterMessengerLinkedIn

Related articles

Wypróbuj bezpłatnie Firmao