Dodanie podpisu i nagłówka do wiadomości e-mail - System CRM i oprogramowanie WMS Firmao

Dodanie podpisu i nagłówka do wiadomości e-mail

Ważne! Instrukcja przeznaczona dla użytkowników, którzy posiadają skonfigurowaną skrzynkę mailową w systemie. Konfiguracja skrzynki mailowej została opisana w instrukcji: „Konfiguracja skrzynki pocztowej w Firmao”.

W systemie istnieje możliwość zdefiniowania nagłówka oraz podpisu, które będą dodawane automatycznie do wiadomości e-mail. W nagłówku możesz dodać treść, która ma się znaleźć na początku wiadomości, a w stopce to, co ma się znaleźć na jej końcu.

Gdzie ustawić podpis i nagłówek do skrzynki e-mail?

W celu ustawienia podpisu i nagłówka skrzynki pocztowej kliknij strzałkę skierowaną w dół po prawej stronie modułu „Wiadomości e-mail”, a następnie z listy rozwijanej wybierz „Konta”.


Z listy wybierz konto pocztowe poprzez kliknięcie nazwy skrzynki pocztowej, dla której chcesz dodać stopkę oraz nagłówek.


Jak dodać podpis i nagłówek?

W widoku szczegółów skrzynki pocztowej dostępna jest zakładka „Podpis i nagłówek” znajdująca się po lewej stronie ekranu, w której możesz uzupełnić tekst, który będzie dodawać się automatycznie podczas tworzenia wiadomości e-mail. W polu „Nagłówek” wpisz informacje, które wyświetlą się na samym początku e-maila, natomiast w polu „Podpis” wpisz informacje, które będą znajdowały się pod treścią wiadomości. Kliknięcie na nazwę pola spowoduje wyświetlenie jego historii zmian, a kliknięcie na pole pod nazwą — edycję jego zawartości.


Wskazówka: Na etapie dodawania podpisu możesz odwołać się do spersonalizowanych danych pobieranych z systemu podczas wysyłki wiadomości.

Praktycznym zastosowaniem funkcji jest dodanie kodów pól odpowiedzialnych za wyświetlenie takich danych jak: imię, nazwisko i numer telefonu, gdy z jednej skrzynki korzysta wiele osób. Dzięki temu stopki wysyłanych wiadomości będą się różnić w zależności od aktualnie zalogowanego użytkownika. Funkcja kodów pola została opisana w instrukcji „Tworzenie wiadomości e-mail”.


Wysyłanie wiadomości e-mail zawierającej nagłówek oraz podpis

W oknie nowego e-maila domyślnie zostanie uzupełniony nagłówek oraz podpis, który jest dodany do konta pocztowego. Po wyświetleniu okna nowej wiadomości kursor będzie domyślnie ustawiony pomiędzy nagłówkiem a podpisem w celu wprowadzenia treści maila.

O tym piszemy w artykule:

Wypróbuj bezpłatnie demo Firmao


Mam kod polecający
Zakładając konto akceptujesz regulamin systemu Firmao. Pełny cennik naszych usług.


Umów się na prezentacjępreview