Do czego służy oprogramowanie ERP?

Opublikowano: 15.10.21WMS

Co robi system ERP?

Oprogramowanie ERP ma wiele zastosowań dla firm. ERP głównie służy do przechowywania wszystkich kluczowych danych organizacji w jednym miejscu, zapewniając, że są one bezpieczne, zorganizowane i dostępne.

Posiadanie systemu ERP oznacza, że potrzebujesz tylko jednego programu do śledzenia wszystkich ważnych procesów w organizacji, więc nie masz też konieczności korzystania z dawno zapomnianego arkusza kalkulacyjnego. ERP daje pełny obraz tego co, kiedy, kto, dlaczego i jak – w codziennej działalności firmy.

Zarządzanie finansami

Posiadanie jasnego obrazu swoich finansów jest niezbędne dla każdej rozwijającej się firmy, dlatego solidny moduł zarządzania finansami leży u podstaw każdego rozwiązania ERP.

Chociaż system ERP będzie zarządzać wszystkimi wymaganiami dotyczącymi rachunkowości biznesowej, może również pomóc w zarządzaniu szerszym zakresem zadań finansowych, takich jak budżetowanie, rejestrowanie transakcji, zajmowanie się wydatkami, nadzorowanie aktywów i windykacji oraz mierzenie przepływów pieniężnych.

Dobre rozwiązanie ERP pomoże również zachować bezpieczeństwo i zgodność danych finansowych. Bezpieczeństwo jest głównym problemem dla twórców oprogramowania biznesowego, szczególnie w świetle ostatnich głośnych naruszeń danych. Firmao ERP oferuje usługę opartą na chmurze, co oznacza, że ​​firmy mogą korzystać z zaawansowanych funkcji zabezpieczeń, automatycznych kopii zapasowych i zarządzanych procedur odzyskiwania po awarii.

Oceniając dane finansowe i oferując 360-stopniowy obraz kondycji fiskalnej firmy, system ERP może nawet stwarzać możliwości maksymalizacji rentowności. Inteligentne oprogramowanie może analizować dane i wzorce punktowe z dokładnością i szybkością, której ręczne raportowanie po prostu nie może się równać.

Zarządzanie łańcuchem dostaw i operacjami

Dla firm, które polegają na przychodzących materiałach i wychodzących produktach, umiejętność prawidłowego zarządzania tym łańcuchem dostaw ma kluczowe znaczenie. Firma odnosi sukcesy, jak łańcuch, w którym istnieje, a potrzeba lepszego zarządzania nim jest głównym powodem, dla którego ERP został stworzony po raz pierwszy.

Śledzenie całej komunikacji w łańcuchu dostaw za pośrednictwem jednego skonsolidowanego systemu oznacza, że ​​nie ma miejsca na błędy; każdy kontakt jest wyraźnie rejestrowany, a mniej czasu marnuje się na szukanie odpowiedzi lub przeszukiwanie różnych skrzynek odbiorczych.

ERPmoże również pomóc w utrzymaniu porządku, automatyzując zadania, takie jak składanie zamówień, gdy poziom zapasów spadnie poniżej wstępnie zdefiniowanego punktu.

Kiedy firma jest częścią łańcucha, na zyski mogą wpływać nie tylko wyniki tej firmy, ale także wyniki Twoich dostawców. Systemy ERP mogą pomóc w śledzeniu i ocenie wysiłków osób znajdujących się na wyższych i niższych szczeblach łańcucha, umożliwiając monitorowanie wskaźników KPI – takich jak koszt, częstotliwość błędów i ramy czasowe oraz tworzenie wydajniejszej sieci.

Zarządzanie projektami

System ERP zapewnia użytkownikom dokładny przegląd całego cyklu życia produktu w czasie rzeczywistym – od wystawiania ofert po produkcję, dostawę, fakturowanie i odbiór – dzięki czemu firmy mogą nie tylko nadzorować swój łańcuch dostaw, ale także codzienną produkcję.

Jeśli firma produkuje lub wytwarza produkt, konieczne jest informowanie pracowników na każdym etapie i pilnowanie terminów. System ERP może pomóc organizacjom monitorować postęp wielu projektów jednocześnie, dzięki czemu firmy wiedzą dokładnie, na jakim etapie aktualnie znajduje się projekt i jakie są kolejne kroki.

Zasoby ludzkie/zarządzanie kapitałem

ERP polega na maksymalnym wykorzystaniu Twoich zasobów, a jak powie Ci każdy odnoszący sukcesy właściciel firmy, najważniejszym zasobem dostępnym dla każdej organizacji są ludzie, którzy w niej pracują.

Dzięki modułowi zasobów ludzkich systemu ERP, firmy mogą uzyskać skonsolidowany przegląd swoich pracowników i zarządzać podstawowymi funkcjami HCM, takimi jak zarządzanie czasem i płace.

Analiza biznesowa

Analiza biznesowa to kluczowy aspekt oprogramowania ERP. Natywne funkcje AB w rozwiązaniach ERP pomagają śledzić postępy, mierzyć wydajność i tworzyć szczegółowe raporty.

Scentralizowany charakter systemu ERP oznacza, że ​​wszystkie dane biznesowe znajdują się w jednym miejscu, a jeśli chodzi o AB, oznacza to więcej informacji do analizy, dając użytkownikom pełny obraz w każdym dziale.

Dokładne narzędzia do analizy biznesowej dostarczają zrozumiałych, aktualnych informacji za pośrednictwem konfigurowalnych pulpitów nawigacyjnych, umożliwiając firmom uzyskanie głębokiego wglądu w to, co działa, a co nie. Posiadanie odpowiednich danych może pomóc firmie w podejmowaniu bardziej świadomych, opartych na danych decyzji w przyszłości.

Menedżer ds. relacji z klientami

Podczas gdy szczegółowe funkcje sprzedaży i obsługi klienta są zwykle obsługiwane przez oddzielny system, znany jako CRM, wiele systemów ERP ma również wbudowane pewne funkcje zarządzania relacjami z klientami, dając dodatkową funkcjonalność firmom, które być może nie mają z nimi do czynienia na skalę wymagającą dodatkowej platformy.

Automatyzacja

Niezależnie od tego, czy chodzi o generowanie harmonogramów dla pracowników, wystawianie faktur, czy wprowadzanie danych, system Firmao ERP może zająć się wieloma procesami w firmie, odciążając użytkowników od powtarzających się obowiązków.

Nie zapomnij o udostępnieniu artykułu!
FacebookTwitterMessengerLinkedIn

Related articles

Wypróbuj bezpłatnie Firmao