Generowanie faktury i dokumentu magazynowego do jednego pliku PDF - System CRM i oprogramowanie WMS Firmao

Generowanie faktury i dokumentu magazynowego do jednego pliku PDF

W systemie Firmao CRM istnieje możliwość wygenerowania w jednym pliku PDF faktury wraz z powiązanymi dokumentami magazynowymi.

Ważne! W celu wygenerowania faktury z dokumentem magazynowym musimy go wcześniej przypisać do danej faktury. W widoku szczegółów faktury klikamy zakładkę „Dokumenty magazynowe”, a następnie klikamy ikonę plusa w lewym górnym rogu zakładki.


Jak wygenerować fakturę i dokument magazynowy w jednym pliku PDF?

W systemie Firmao możemy wygenerować fakturę z dokumentem magazynowym na dwa sposoby:

Generowanie faktury z dokumentem magazynowym z widoku listy modułu „Faktury”

W celu stworzenia faktury wraz z dokumentem magazynowym klikamy moduł „Faktury” w menu głównym. Z poziomu listy faktur zaznaczamy pole wyboru przy nazwie danej faktury.


Przechodzimy do paska narzędzi w prawym górnym rogu widoku. Klikamy strzałkę skierowaną w dół , która znajdziemy z prawej strony przycisku „PDF”. Z listy rozwijanej wybieramy opcję „Faktura z dokumentem magazynowym”.


Generowanie faktury z dokumentem magazynowym z widoku szczegółów faktury

Mamy również możliwość wygenerowania faktury wraz z dokumentem magazynowym z poziomu widoku szczegółów faktury. W tym celu klikamy moduł „Faktury” w menu głównym, a następnie klikamy nazwę faktury.


W nowym widoku klikamy strzałkę skierowaną w dół , którą znajdziemy z prawej strony przycisku „PDF”. Wyświetli nam się lista rozwijana, z której wybieramy opcję „Faktura z dokumentem magazynowym”.


Wypróbuj bezpłatnie demo Firmao


Mam kod polecający
Zakładając konto akceptujesz regulamin systemu Firmao. Pełny cennik naszych usług.


Umów się na prezentacjępreview