Faktury zaliczkowe i faktury końcowe - System CRM i oprogramowanie ERP Firmao

Faktury zaliczkowe i faktury końcowe

W systemie Firmao CRM mamy możliwość utworzenia faktur zaliczkowych, a następnie faktur końcowych. Aby dodać fakturę zaliczkową, z menu wybieramy moduł: „Faktury” a następnie klikamy zielony przycisk “Dodaj”, znajdujący się w prawym górnym rogu okna. 

Następnie otworzy się okno dodawania faktury. W lewym górnym rogu w polu “Typ faktury” z listy rozwijanej wybieramy “Faktura zaliczkowa”:

Następnie uzupełniamy pozostałe niezbędne pola. Opisany one zostały tutaj.

W polu “Zaliczka” wpisujemy wysokość wpłaconej kwoty (brutto). Gdy uzupełnimy wszystkie informacje, klikamy zielony przycisk “Utwórz” w prawym dolnym rogu okna.

Ważne! Dodając pozycje transakcji do faktury musimy upewnić się, że podsumowanie wartości brutto to pełna kwota za dane zamówienie.


Jak dodać kolejną fakturę zaliczkową?

W momencie gdy posiadamy już utworzoną pierwszą fakturę zaliczkową i chcemy dodać kolejną, musimy przejść do widoku szczegółów tego dokumentu, który już utworzyliśmy

bądź zazaczamy pole wyboru przy nazwie tej faktury.

Następnie z paska narzędzi w prawym górnym rogu ekranu klikamy w strzałkę , która znajduje się z prawej strony pola “Faktura końcowa”, a kolejno z listy wybieramy “Faktura zaliczkowa”.

Następnie wyświetli nam się okno tworzenia nowej faktury, która zaciągnie dane z poprzedniej faktury zaliczkowej. Pozycje faktury, są nieedytowalne (jak np. cena jednostkowa produktu bądź wysokość VAT). Wpisujemy wysokość kolejnej zaliczki i klikamy zielony przycisk “Utwórz” w prawym dolnym rogu okna.

Wskazówka: Przy tworzeniu drugiej faktury zaliczkowej, zaliczka zostanie wyliczona automatycznie przez system, odejmując od ogólnej kwoty zapłaty wysokości poprzednich zaliczek.


Jak utworzyć fakturę końcową?

Posiadając faktury zaliczkowe, mamy możliwość utworzenia do nich faktury końcowej. Aby to zrobić, musimy otworzyć widok szczegółowy ostatniej faktury zaliczkowej lub zaznaczyć pole wyboru przy jej numerze w widoku listy faktur, tak, jak zostało to pokazane powyżej przy fakturach zaliczkowych.

Następnie z paska narzędzi w prawym górnym rogu klikamy “Faktura końcowa” bądź “Faktura końcowa PRO FORMA”.

Fakturę końcową wybieramy, klikając ikonę na pasku narzędzi. Natomiast fakturę końcową PRO FORMA wybieramy z listy rozwijanej, która ukaże się po naciśnięciu na ikonę przy wspomnianej wcześniej ikonie:


Jak wyświetlić powiązane faktury zaliczkowe?

Gdy faktura końcowa została już utworzona, w jej widoku szczegółów dostępna będzie zakładka: „Powiązane faktury zaliczkowe„. Będzie w niej dostępny podgląd na faktury zaliczkowe powiązane z daną fakturą końcową.

O tym piszemy w artykule:

Wypróbuj bezpłatnie demo Firmao


Mam kod polecający
Zakładając konto akceptujesz regulamin systemu Firmao. Pełny cennik naszych usług.


Umów się na prezentacjępreview