Przypisanie użytkownika do istniejącej skrzynki pocztowej - System CRM i oprogramowanie WMS Firmao

Przypisanie użytkownika do istniejącej skrzynki pocztowej

Ważne! Jeżeli administrator całego systemu przypisze Cię do nowego lub już istniejącego konta e-mail w systemie Firmao, odblokuje Ci moduł „Wiadomości e-mail” w menu górnym. Tym samym będziesz mógł dodawać kolejne konta e-mail, przypisane jedynie do Ciebie.

Ważne! Poniższa instrukcja przeznaczona jest jedynie dla administratorów całego systemu.


W celu przypisania innego użytkownika do skrzynki e-mail klikamy strzałkę w dół po prawej stronie modułu „Wiadomości e-mail”, a następnie z listy rozwijanej wybieramy „Konta”.


Otworzy się okno z listą wszystkich kont e-mail w systemie. Mamy możliwość udzielenia dostępu do skonfigurowanej wcześniej skrzynki pocztowej innym użytkownikom lub dodania nowej skrzynki i przypisania użytkowników, którzy mają mieć do niej dostęp.

W celu przypisania innych użytkowników klikamy strzałkę w dół po prawej stronie pola „Dostęp do konta e-mail”, a następnie zaznaczamy pola wyboru przy użytkownikach, których chcemy przypisać do danej skrzynki.


Wypróbuj bezpłatnie demo Firmao


Mam kod polecający
Zakładając konto akceptujesz regulamin systemu Firmao. Pełny cennik naszych usług.


Umów się na prezentacjępreview