Przypisanie użytkownika do istniejącej skrzynki pocztowej - System CRM i oprogramowanie ERP Firmao

Przypisanie użytkownika do istniejącej skrzynki pocztowej

Ważne! Jeżeli administrator całego systemu przypisze Cię do nowego lub już istniejącego konta email w systemie Firmao, odblokuje Ci moduł „Wiadomości email” w menu górnym. Tym samym będziesz mógł dodawać kolejne konta email, przypisane jedynie do Ciebie.

Ważne! Poniższa instrukcja przeznaczona jest jedynie dla administratorów całego systemu.

W celu przypisania innego użytkownika do skrzynki email klikamy strzałkę po prawej stronie modułu „Wiadomości email”, a następnie z listy rozwijanej wybieramy „Konta”:

Otworzy się okno z listą wszystkich kont e-mail w systemie. Mamy możliwość udzielenia dostępu do skonfigurowanej wcześniej skrzynki pocztowej innym użytkownikom, lub dodania nowej skrzynki i przypisania użytkowników, którzy mają mieć do niej dostęp.

W celu przypisania innych użytkowników klikamy strzałkę po prawej stronie pola „Dostęp do konta email”, a następnie zaznaczamy pola wyboru przy użytkownikach, których chcemy przypisać do danej skrzynki:


Wypróbuj bezpłatnie demo Firmao


Mam kod polecający
Zakładając konto akceptujesz regulamin systemu Firmao. Pełny cennik naszych usług.


Umów się na prezentacjępreview