Przeniesienie danych z Pipedrive do Firmao - System CRM i oprogramowanie WMS Firmao

Przeniesienie danych z Pipedrive do Firmao

Przeniesienie danych z systemu Pipedrive do systemu Firmao wykonasz w 4 krokach.

1. Zaloguj się do systemu Firmao i przejdź do zakładki Import danych

Zaloguj się do systemu Firmao. Następnie kliknij awatar w prawym górnym rogu i z listy rozwijanej wybierz Import danych.


W wyświetlonym oknie wybierz kafelek „Zewnętrzny dostawca” jako swoje źródło importu.


Kliknij zielony przycisk „Dalej” w prawym dolnym rogu.

Na liście dostawców znajdź „Pipedrive”. Następnie kliknij przycisk „Import” po prawej stronie.


System przeniesie Cię na stronę Import2. Pojawi się tabelka, w której automatycznie uzupełni się system, z którego chcesz wyeksportować dane oraz system, do którego chcesz je zaimportować.


2. Podłącz swoje konto Pipedrive

W polu „Export data from”, czyli tam, gdzie wyświetla się system Pipedrive, uzupełnij adres email, na który założyłeś konto w systemie Pipedrive oraz API token.

W celu skopiowania tokenu API kliknij ikonę awatara w prawym górnym rogu systemu Pipedrive. Następnie wybierz „Personal preferences”.


Kliknij zakładkę „API” i kliknij zielony przycisk „Copy” w celu skopiowania tokenu API.


Wróć na stronę Import2 i uzupełnij brakujące dane. Następnie kliknij fioletowy przycisk „Connect” po prawej stronie pola „Export data from”.


Pojawi się informacja, że konto Pipedrive zostało podłączone.


3. Podłącz konto Firmao za pomocą API

W polu „Where do you want to migrate?”, czyli tam, gdzie wyświetla się system Firmao, uzupełnij login oraz hasło do API z Firmao.


Login i hasło do API znajdziesz w zakładce „Ustawienia firmy”, która znajduje się na liście rozwijanej po kliknięciu awatara w prawym górnym rogu systemu.


W lewym panelu nawigacyjnym wybierz sekcję „Integracje”. Następnie kliknij „API” w menu górnych zakładek.


Upewnij się, że zaznaczyłeś pole „API włączone”. Login do API zostanie wygenerowany automatycznie na podstawie ID Twojej firmy. Następnie kliknij „Pokaż aktualne hasło” lub „Wygeneruj i pokaż nowe hasło”, jeżeli wcześniej nie generowałeś hasła.


Skopiuj login i hasło do API i wróć do zakładki z importem danych. Uzupełnij w niej skopiowane dane i kliknij fioletowy przycisk „Connect” obok pola z systemem Firmao.


Strona się przeładuje i pojawi się informacja, że konto zostało podłączone.


4. Przenieś dane do systemu Firmao

Kliknij czarny przycisk „Continue” na dole tabeli.


Na ekranie pojawi się potwierdzenie, z którego systemu eksportujesz, a do którego importujesz dane. W celu przeprowadzenia migracji danych kliknij czarny przycisk „Start Sample Migration”.


Rozpocznie się migracja danych, która może zająć parę minut. Po tym czasie importowane dane będą dostępne w obu systemach.

Na stronie Import2 w zakładkach Results oraz Errors uzyskasz szczegółowe informacje na temat przeniesionych danych oraz błędów, jeżeli jakieś wystąpiły.


Wypróbuj bezpłatnie demo Firmao


Mam kod polecający
Zakładając konto akceptujesz regulamin systemu Firmao. Pełny cennik naszych usług.


Umów się na prezentacjępreview