Wykres Gantta online, harmonogram kamienie milowe, program, diagram, schemat, metoda - System CRM i oprogramowanie ERP Firmao

Wypróbuj bezpłatnie demo Firmao


Mam kod polecający
Zakładając konto akceptujesz regulamin systemu Firmao. Pełny cennik naszych usług.


Umów się na prezentacjęWykres Gantta

Korzystając z tego widoku można w formie graficznej przedstawić podział projektu na poszczególne zadania oraz rozplanować je w czasie. Na wykresie Gantta pokazują się jedynie zadania z wypełnionymi planowanymi datami rozpoczęcia i zakończenia.
Do zarządzania wykresem Gantt-a używamy przycisków znajdujących się w górnym menu w widoku “Wykres Gantt-a”.

 • Przycisk „Dodaj zadanie” umożliwia utworzenie nowego zadania. Wyświetlone zostanie nowe okno, w którym należy podać wszystkie niezbędne informacje o tworzonym zadaniu
 • Przycisk „Poprzedni” wyświetla poprzedni widok wykresu
 • Przycisk „Wybierz datę” powoduje wyświetlenie widoku wykresu uwzględniającego wybraną datę

 • Przycisk „Następny” wyświetla następny widok wykresu
 • Przycisk „Widok tygodniowy” wyświetla wykres według dni tygodnia
 • Przycisk „Widok miesięczny” wyświetla wykres według miesięcy
 • Przycisk „Widok roczny”wyświetla wykres według roku
 • Przycisk „Opcje” umożliwia rozwinięcie/zwinięcie wszystkich podzadań na wykresie Gantt-a

Diagram Gantta

Wykres Gantta online przedstawia podział projektu na zadania oraz pozwala na rozplanowanie ich w czasie. Poszczególne wiersze oznaczają zadania, natomiast kolumny przebieg czasowy. Za pomocą diagramu Gantta można planować i kontrolować wykonywanie zadań. Harmonogram Gantta ukazuje czasy rozpoczęcia i zakończenia zadań, kolejność ich wykonywania oraz wzajemne zależności. Należy pamiętać, że dla zadań powiązanych ze sobą należy zdefiniować w ich widoku szczegółów poprzedniki i następniki, dzięki czemu na wykresie uwzględnione zostaną następstwa kolejnych zadań zobrazowane strzałkami.

Harmonogram, schemat, metoda Gantta

Aby dane zadanie było wyświetlone na wykresie Gantta musi mieć zdefiniowane planowane daty rozpoczęcia i zakończenia zadania. Schemat Gantta umożliwia przesuwanie wykonania zadań w czasie, zmianę planowanej długości trwania zadania, bądź zmianę zależności typu poprzednik-następnik. Zmiany dokonane w jednym zadaniu zostaną następnie przeniesione także do innych zadań, których czas rozpoczęcia uzależniony jest od czasu rozpoczęcia, bądź zakończenia zmienionego zadania. W ten sposób, określając planowany czas trwania zadań, oraz ich kolejność w projekcie program wyliczy automatycznie czas rozpoczęcia i zakończenia wszystkich zadań w projekcie, a tym samym termin przewidywanego zakończenia projektu.

W lewej części wykresu znajduje się lista zadań. Zadania, przy których widnieje ikonka „+” lub „-” są to zadania nadrzędne posiadające podzadania. Kliknięcie na ikonkę „+” powoduje rozwinięcie listy podzadań i pokazanie ich na wykresie Gantta. Kliknięcie na ikonkę powoduje ukrycie listy podzadań. Zadania wykonane są oznaczane na zielono, zadania pozostające do wykonania są oznaczane na czerwono.

Klikając prawym przyciskiem myszki na wybraną nazwę zadania zostanie wyświetlona lista dodatkowo możliwych operacji dotyczących zadań na wykresie Gantta.

 • “Edycja” – umieszczając kursor myszki nad ten przycisk rozwinięte zostanie nowe okno, w którym można zaznaczyć procent wykonywania zadania

 • “Dodaj poprzednika” – umożliwia dodanie zadania poprzedzającego bieżące zadanie. Jako następnika można wybrać istniejące zadanie albo dodać nowe.
 • “Usuń poprzednika” – umożliwia usunięcie zadania poprzedzającego bieżące zadanie.
 • “Dodaj następnika” – umożliwia dodanie zadania następującego po bieżącym zadaniu. Jako następnika można wybrać istniejące zadanie, albo dodać nowe.
 • “Usuń następnika” – umożliwia usunięcie zadania następującego po bieżącym zadaniu.
 • “Dodaj kamień milowy” – umożliwia dodanie do wykresu tzw. kamieni milowych, czyli szczególnego rodzaju zadań, które świadczą o zakończeniu pewnej fazy projektu i warunkują przejście do następnego etapu. Kamień milowy jest oznaczany na wykresie jako niebieski romb.
 • “Usuń zadanie”- umożliwia usunięcie wybranego zadania.

preview