Użytkownik i jego ustawienia - System CRM i oprogramowanie ERP Firmao

Wypróbuj bezpłatnie demo Firmao


Mam kod polecający
Zakładając konto akceptujesz regulamin systemu Firmao. Pełny cennik naszych usług.


Umów się na prezentacjęUżytkownik i jego ustawienia

Możesz przeglądać oraz edytować swoje dane (np. adres, numer kontaktowy) korzystając z widoku Użytkownika.

 

Widok ten posiada w swoim nagłówku menu. Zawiera ono m.in. przyciski dodatkowych ustawień umożliwiające zmianę hasła, nadawanie uprawnień (dostępne tylko dla administratora). Po wybraniu przycisku Ustawienia otworzy się następujące okno:

 

Dostępne ustawienia:

  • Odtwarzaj dźwięk przy nowym e-mailu lub powiadomieniu – gdy opcja jest włączona, program będzie odtwarzał dźwięk przy odbiorze nowego maila lub powiadomienia.
  • Możliwość anulowania wysyłki maila – gdy opcja jest włączona, program będzie pozwalał na anulowanie wysyłania maila przez 5 sekund od kliknięcia „wyślij”.
  • Powiadomienia email – gdy opcja jest włączona, system będzie wysyłał pocztą elektroniczną powiadomienia o zmianach w zadaniach.
  • Maksymalna liczba ostatnich obiektów w menu – określa ile maksymalnie ostatnich obiektów pokaże się w menu.
  • Liczba obiektów na stronie na listach – liczba obiektów na stronie we wszystkich głównych listach obiektów, np. w zadaniach lub w kontrahentach. Ustawienie mniejszej liczby zwiększa szybkość działania list. UWAGA: Zmiana może zacząć obowiązywać dopiero po odświeżeniu aplikacji.
  • Pokazuj prawy panel – gdy opcja jest włączona, program będzie wyświetlał tablicę informacyjną w menu w zakładce Ogólne.
  • Język aplikacji – pozwala wybrać jeden z trzech dostępnych języków: polski, angielski lub niemiecki.
  • Integracja z drukarka fiskalną – włącza/wyłącza integrację z drukarką fiskalną zgodną z protokołami POSNET lub POSNET thermal.
  • Powiadomienia na pulpicie – pozwala zdecydować, które powiadomienia będą wyświetlane na pulpicie. Możemy wybrać, aby były wszystkie włączone lub wyłączone, włączony tylko czat lub włączone tylko pozostałe.

 

Widok Użytkownika zawiera także dodatkowe panele z informacjami o obiektach powiązanych takie jak przypisane projekty, otwarte i zamknięte zadania, czasy pracy. Można przejrzeć historie swoich zmian, dane o przeprowadzonych rozmowach telefonicznych, powiązane koszty oraz wpisywać dodatkowe informacje o sobie.

Do Ustawień użytkownika można także przejść z rozwijanego menu, które dostępne jest po kliknięciu na Avatar użytkownika.


preview