CRM Finanse - System CRM i oprogramowanie ERP Firmao

Wypróbuj bezpłatnie demo Firmao


Mam kod polecający
Zakładając konto akceptujesz regulamin systemu Firmao. Pełny cennik naszych usług.


Umów się na prezentacjęCRM Finanse

W celu analizy i kalkulacji kosztów wykonywania zadań można do programu CRM wpisywać koszty/ceny (zarówno planowane jak i faktyczne) za pracę pracowników firmy nad zadaniami oraz za sprzęt wykorzystany przy wykonywaniu zadania. W widoku „Użytkownicy”, zakładka ”Koszty” podaje się w tym celu koszt za godzinę pracy pracownika (stawkę brutto jaką firma płaci pracownikowi za godzinę pracy). Podaje się też cenę (netto) jaką firma otrzymuje od swoich klientów za godzinę pracy swojego pracownika przy projektach zleconych przez klienta.

W widoku “Sprzęty”, zakładka ”Finanse” podaje się koszt godziny/dnia pracy sprzętu. Podaje się też cenę (netto) jaką firma otrzymuje od swoich klientów za godzinę pracy swojego sprzętu przy projektach zleconych przez klienta.

W widoku “Zadania”, zakładka “Finanse” są dostępne koszty i cena jaką firma otrzyma za jego wykonanie tego konkretnego zadania. Kliknięcie ikonki przestawiającej “koła zębate” z prawej strony pola wyłączy (lub włączy) automatyczne wyliczanie kosztów i tym samym umożliwi (lub uniemożliwi) ręczne wpisanie dowolnego kosztu.

Faktyczny koszt wykonania

Faktyczna cena
Jest wyliczana na podstawie faktycznego czasu wykonywania zadania pomnożonego przez cenę za
godzinę pracy wykonujących je pracowników i sprzętu.

Planowany koszt wykonania
Jest wyliczany na podstawie planowanego czasu wykonywania zadania pomnożonego przez koszt
godzinowy pracy pracowników i sprzętu do niego przypisanych.

Planowana cena
Jest wyliczana na podstawie faktycznego czasu wykonywania zadania pomnożonego przez cenę za
godzinę pracy wykonujących je pracowników i sprzętu.

Bilans
Bilans jest różnicą faktycznej ceny wykonania zadania i faktycznego kosztu wykonania zadania i
przedstawia zysk jaki firma wypracowała wykonując to zadanie.

Faktyczne dodatkowe wydatki
Jest to kwota dodatkowych wydatków o którą zostanie zwiększona cena zadania. Będą to wszelkie koszty,
które powstały w trakcie realizacji zadania, a nie mogły być uwzględnione w postaci ceny pracy pracownika
lub sprzętu.

Rabat
Wartość rabatu w procentach o którą zostanie zmniejszona cena zadania. Dzięki czemu możesz stosować
różne stawki w zależności od indywidualnych ustaleń z klientem, dla którego jest realizowane zadanie.


preview