Poradnik : oferta wariantowa

Jak utworzyć ofertę wariantową w systemie Firmao CRM

Oferta wariantowa CRMKolejny artykuł z serii poradników Firmao dotyczy tworzenia oferty wariantowej, która składa się z kilku propozycji cenowych zawartej na jednej ofercie.

Żeby utworzyć ofertę wariantową należy:

1. Przechodzimy do zakładki „Oferty i zamówienia” widocznej w menu, po lewej stronie.

Menu CRM

2. Następnie należy przejść do Okna dodawania oferty/zamówienia można to zrobić na dwa sposoby:

  • Klikając na przycisk „+” z poziomu menu, po lewej stronie
  • Klikając na przycisk „+ Dodaj” z poziomu listy, u góry, po prawej stronie

Okno dodawania ofert CRM

3. Ofertę wariantową tworzymy początkowo w identyczny sposób jak dowolny dokument w systemie Firmao, ustalamy warunki oferty, przypisujemy kontrahenta do oferty (kontrahenta, który już został wcześniej dodany do bazy, ale również mamy możliwość utworzenia kontrahenta z poziomu tworzenia oferty poprzez „+”)

4. Aby przypisać dane pozycje do danego wariantu, należy w kolumnie „Wariant” wpisać odpowiednie liczby, przykładowo na załączonym obrazku pozycja „Dell (…)” oraz „SteelSeries (…)” przypisane są do Wariantu 1.

Wariant

5. Ostatnim krokiem jest wybranie odpowiedniego szablonu po utworzeniu Oferty, z poziomu Szczegółów oferty jesteśmy w stanie przejść do podglądu oferty klikając na przycisk „Podgląd”

Oferta wariantowa CRM podgląd

6. Po kliknięciu przycisku „Podgląd” przejdziemy do podglądu oferty, poprzez który mamy możliwość wygrania szablonu oferty, aby uwzględnione warianty były widoczne na szablonie oferty należy wybrać szablon „Oferta wariantowa”

Oferta wariantowa

Każdy wariant przedstawiony na ofercie posiada własne podsumowanie zawierające warunki cenowe oraz informacje dodatkowe w formie adnotacji.

Lista artykułów