Poradnik : oferta wariantowa

Jak utworzyć ofertę wariantową w systemie Firmao CRM

Oferta wariantowaKolejny artykuł z serii poradników Firmao dotyczy tworzenia oferty wariantowej, która składa się z kilku propozycji cenowych zawartej na jednej ofercie. Oferta wariantowa jest często wykorzystywana przez wielu przedsiębiorców. Dzięki opcji różnorodnych ofert można stworzyć alternatywne propozycje, dzięki czemu nasz klient w przejrzysty sposób może wybrać najbardziej dla niego korzystną. System Firmao CRM oferuje tworzenie różnorodnych ofert i zamówień, w zależności od potrzeb przedsiębiorcy.

Oferta wariantowa – instrukcja tworzenia w systemie Firmao.

1. Przechodzimy do zakładki „Oferty i zamówienia” widocznej w lewym menu, po lewej stronie.

Menu CRM

2. Następnie należy przejść do Okna dodawania oferty/zamówienia można to zrobić na dwa sposoby:

  • Klikając na przycisk „+” z poziomu menu, po lewej stronie
  • Klikając na przycisk „+ Dodaj” z poziomu listy, u góry, po prawej stronie

Okno dodawania ofert CRM

3. Ofertę wariantową tworzymy początkowo w identyczny sposób jak dowolny dokument w systemie Firmao, ustalamy warunki oferty, przypisujemy kontrahenta do oferty (kontrahenta, który już został wcześniej dodany do bazy, ale również mamy możliwość utworzenia kontrahenta z poziomu tworzenia oferty poprzez „+”)

4. Aby przypisać dane pozycje do danego wariantu, należy w kolumnie „Wariant” wpisać odpowiednie liczby, przykładowo na załączonym obrazku pozycja „Dell (…)” oraz „SteelSeries (…)” przypisane są do Wariantu 1.

Wariant

Jeżeli w naszym widoku nie ma kolumny „Wariant” należy ją dodać poprzez dopięcie z listy kolumn. W tym celu należy wybrać strzałkę opcji w dowolnej kolumnie, a następnie „Kolumny”. Wyświetli się lista możliwych kolumn – należy odszukać „Wariant” i zaznaczyć checkbox.

Dodawanie kolumny wariant w systemie CRM

5. Ostatnim krokiem jest wybranie odpowiedniego szablonu po utworzeniu Oferty. Z poziomu Szczegółów oferty jesteśmy w stanie przejść do podglądu oferty klikając na przycisk „Podgląd”

Oferta wariantowa CRM podgląd

6. Po kliknięciu przycisku „Podgląd” przejdziemy do podglądu oferty, poprzez który mamy możliwość wybrania szablonu oferty. Aby uwzględnione warianty były widoczne na szablonie oferty, należy wybrać szablon „Oferta wariantowa”

Oferta wariantowa

Każdy wariant przedstawiony w ofercie posiada własne podsumowanie zawierające warunki cenowe oraz dodatkowe informacje w formie adnotacji.

Przeczytaj także inne nasze poradniki:

Filtrowanie w systemie Firmao.

Jak wystawić fakturę zaliczkową, fakturę zaliczkową pro forma.

Lista artykułów